ДИНАМІКА КІНЕЗІОФОБІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ІЗ САРКОПЕНІЧНИМ ОЖИРІННЯМ ПІД ВПЛИВОМ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

фізична терапія
стареча астенія
похилий вік
саркопенічне ожиріння
метаболічний синдром

Як цитувати

Коваль, Н. П., & Аравіцька , М. Г. (2023). ДИНАМІКА КІНЕЗІОФОБІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ІЗ САРКОПЕНІЧНИМ ОЖИРІННЯМ ПІД ВПЛИВОМ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ. Клінічна та профілактична медицина, (4), 88-95. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.13

Анотація

Мета: визначити ефективність програми фізичної терапії для осіб похилого віку з саркопенічним ожирінням за показником кінезіофобії та параметрами фізичного функціонування.

Матеріали та методи. Обстежено 106 людей похилого віку, яких було розподілено на 3 групи. Контрольну групу склали особи з нормальною масою тіла, які не мали саркопенії. Основна група 1 складалася з осіб із саркопенічним ожирінням та слабким терапевтичним альянсом; їм було надано загальні рекомендації щодо корекції режиму харчування та розширення фізичної активності. До основної групи 2 увійшли пацієнти з високим терапевтичним альянсом. Для них була розроблена річна програма фізичної терапії з використанням кінезотерапії, масажу, дієтичного втручання, навчання пацієнтів, елементів когнітивного тренінгу та ерготерапії. Динаміку оцінювали за Tampa Kinesiophobia Scale, Fullerton Fitness Test, Edmonton Frail Scale.

Результати: Особи похилого віку з саркопенічним ожирінням мали високий рівень кінезіофобії (Tampa Kinesiophobia Scale), їх фізичний стан (координація, рівновага, сила, гнучкість, витривалість, спритність) значно відставав від своїх однолітків (Fullerton Fitness Test), визначалась фізична астенія (Edmonton Frail Scale). Після застосування розробленої програми фізичної терапії можна констатувати, що в осіб основної групи 2 спостерігалося статистично достовірне (p<0,05) покращення показників фізичної активності відносно показників однолітків та вихідних параметрів, зменшення слабкості, зниження рівня кінезіофобії. Низький рівень терапевтичного альянсу, незважаючи на усвідомлення негативних наслідків для здоров’я, призводив до незадовільного виконання або невиконання рекомендацій, наданих людям похилого віку з саркопенічним ожирінням, і був пов’язаний з відсутністю покращення фізичного стану, ознаками слабкості, кінезіофобією.

Висновки. Розроблена програма фізичної терапії для пацієнтів похилого віку з саркопенічним ожирінням на фоні високого рівня терапевтичного альянсу показала статистично значуще покращення всіх досліджуваних показників кінезіофобії та фізичного функціонування порівняно з вихідним рівнем та показниками осіб з низьким рівень терапевтичного альянсу.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.13
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J., et al. (2019). Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing, 48(1), 16-31. DOI: 10.1093/ageing/afy169.

Fernandes L. V., Paiva A. E. G., Silva A. C. B., et al. (2022). Prevalence of sarcopenia according to EWGSOP1 and EWGSOP2 in older adults and their associations with unfavorable health outcomes: a systematic review. Aging Clin. Exp. Res., 34 (3), 505-514. doi:10.1007/s40520-021-01951-7

Hoogendijk, E. O., Afilalo, J., Ensrud, K. E., Kowal, P., Onder, G., & Fried, L. P. (2019). Frailty: implications for clinical practice and public health. Lancet, 394(10206), 1365–1375. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31786-6.

Fried L.P., Tangen C.M., Walston J., et al. (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci., 56 (3), M146-56. DOI: 10.1093/gerona/56.3.m146.

Didokha I.V., Aravitska M.G., Yatsiv Ya.M., Hrecheskyi O.V. (2023). Effect of a physical therapeutic intervention on locomotive syndrome in the elderly patients with Parkinson’s disease and sarcopenia. Health, sport, rehabilitation, 9 (1), 55-68. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2023.09.01.05

Morley J.E. (2008). Diabetes, sarcopenia, and frailty. Clin Geriatr Med., 24(3), 455-469, vi. DOI: 10.1016/j.cger.2008.03.004.

Kuk J.L., Ardern C.I. (2009). Influence of age on the association between various measures of obesity and all-cause mortality. J Am Geriatr Soc., 57, 2077–2084. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2009.02486.x

Sinclair A. J., Abdelhafiz A.H. (2022). Multimorbidity, Frailty and Diabetes in Older People-Identifying Interrelationships and Outcomes. Journal of personalized medicine, 12(11), 1911. https://doi.org/10.3390/jpm12111911

George K., Alberti M.M., Zimmet P., Shaw J., IDF Epidemiology Task Force Consensus Group. (2005). The metabolic syndrome - a new worldwide definition. Lancet, 366 (9491), 1059-1062. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67402-8.

Stenholm S., Harris T.B., Rantanen T. еt al. (2008). Sarcopenic obesity: definition, cause and consequences. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 11, 693–700. DOI: 10.1097/MCO.0b013e328312c37d

Aravitska M.G. (2019). Zminy parametriv rukhovoyi diyezdatnosti osib z ozhyrinnyam pid vplyvom prohramy fizychnoyi terapiyi [Changes in the mobility of obese people under the influence of a physical therapy program]. Health, sport, rehabilitation, 5 (3), 9-14. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2023.09.01.05

Koval N.P. (2020). Dynamika parametriv fizychnoho funktsionuvannya u osib pokhyloho viku zi starechoyu asteniyeyu ta insulinorezystentnistyu pid vplyvom prohramy fizychnoyi terapiyi [Dynamics of physical functioning parameters in elderly people with senile asthenia and insulin resistance under the influence of a physical therapy program]. Clinical and preventive medicine, 4(14), 79-87. DOI: https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.07

WHO. Healthy diet [web source]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

American College of Sports Medicine. (2018). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription (10th ed.). Philadelhia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Stessman J., Jacobs J.M., Ein-Mor E., Bursztyn M. (2009). Normal body mass index rather than obesity predicts greater mortality in elderly people: the Jerusalem longitudinal study. J Am Geriatr Soc., 57, 2232–2238. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2009.02567.x.

Miller R.P., Kori S., Todd D. (1991). The Tampa Scale: a measure of kinesiophobia. Clin J Pain, 7 (1), 51–52.

Rikli R.E., Jones C.J. (2013). Senior Fitness Test Manual. Champaign, IL: Human Kinetics.

Rolfson D. B., Majumdar S. R., Tsuyuki R. T., Tahir A., Rockwood K. (2006). Validity and reliability of the Edmonton Frail Scale. Age and ageing, 35(5), 526–529. https://doi.org/10.1093/ageing/afl041

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.