ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ДРЕНУВАННЯ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ ПІСЛЯ РЕТРОПЕРИТОНЕОСКОПІЧНОЇ УРЕТЕРОЛІТОТОМІЇ
ARTICLE PDF

Ключові слова

камінь сечоводу
ретроперитонеоскопічна уретеролітотомія
стентування сечоводу

Як цитувати

Нікітін, О. Д., Пасєчніков, С. П., Головко, С. В., Ткаченко, С. В., & Слободянюк, Є. М. (2024). ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ДРЕНУВАННЯ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ ПІСЛЯ РЕТРОПЕРИТОНЕОСКОПІЧНОЇ УРЕТЕРОЛІТОТОМІЇ. Клінічна та профілактична медицина, (4), 6-12. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.01

Анотація

Мета. Уточнення показань до використання сечовідних стентів при виконанні ретроперітонеоскопічної уретеролітотомії (РУЛТ).

Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів лікування 53 пацієнтів, яким з приводу каменю сечоводу було проведено РУЛТ. При цьому у 18 (34%) пацієнтів стент після операції не встановлювали (група 1), а у 35 (66,0%) хворих був встановлений стент (група 2). Показання до встановлення стента визначалися під час оперативного втручання.

Результати. При проведенні РУЛТ для лікування хворих з каменями сечоводу післяопераційні ускладнення не мали важкого характеру, проходили самостійно або вимагали незначного посилення терапії в післяопераційному періоді. Ці ускладнення істотно не впливали на тривалість лікування або його результати. Істотних відмінностей в основних клінічних та лабораторних показниках в обох групах не було виявлено вже через 2 тижні після операції. Частота ускладнень була невеликою і неістотно відрізнялася в обох групах.

Висновки. Істотних відмінностей не було виявлено в плані безпосередніх результатів лікування пацієнтів з уретеролітіазом після виконання РУЛТ в залежності від того, був використаний стент для дренування просвіту сечоводу в пацієнта чи ні, при застосуванні стента за показаннями. Ускладнення після РУЛТ нечасті, швидко минучі і потребують лише мінімальної терапевтичної корекції. Стентування сечоводу очікувано призводить до достовірного збільшення тривалості оперативного втручання. Дренування сечоводу шляхом встановлення стента є абсолютно виправданою процедурою за наявності виражених змін у стінці сечоводу, що проявляються набряком усіх шарів, наявністю виразок слизової оболонки, а також явищами перифокального запального процесу в навколишніх тканинах, що оточують сечовід. З іншого боку, стентування сечоводу після виконання РПСУ не є рутинною процедурою, і за відсутності вищеописаних змін від нього можна відмовитися без виникнення будь-яких ускладнень.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.01
ARTICLE PDF

Посилання

Vosianov S. (2020). The contact ureterolithotripsy in treatment of ureterolythiasis. Klinichna khirurgiia July/August, 87(7-8), 43-46. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.20207-8.43

Kadyan B, Sabale V, Mane D,Satav V, Mulay A, Takur N, Kankalia SP. (2016). Large proximal ureteral stones: Ideal treatment modality? Urol Ann. Apr-Jun, 8(2), 189-192.doi:10.4103/0974-7796.157963

Muller PF, et al. (2018). Robotic stone surgery- Current state and future prospects: A systematics review. Arab J Urol., 16,357.doi:10.1016/j.aju.2017.09.004.

Demirci D, Gulmez I, Ekmekcioglu O, Karacagil M. (2004). Retroperitoneoscopic ureterolithotomy for the treatment of ureteral calculi. Urol Int.,73(3),234–237.doi:10.1159/000080833. PMID:15539842.

Kim JY, Kang SH, Cheon J, Lee JG, Kim JJ, Kang SG. (2017). The usefulness of flexible cystoscopy for preventing double-J-stenting malposition after laparoscopic ureterolithotomy.BMC Urol.,17, 74.doi:10.1186/s12894-017-0232-4.

Jia B, Liu J, Hu B, Chen Z. (2022 Jan). Using retroperitoneal laparoscopic ureterolithotomy in the treatment of impacted upper ureteric calculi.Transl Androl Urol ., 11(1),104-109.doi:10.21037/tau-21-1155.

Sarica K, Eryildirim B, Sahin C, Turkoglu OK, Tuncer M, Coskin A, Akdere H. (2016). Emergency management of ureteral stones: Evaluation of two different approaches with an emphasis on patients’ life quality. Arch Ital Urol Androl.,88(3), 201–5. doi:10.4081/aiua.2016.3.201.PMID:27711094.

Hammady A, Gamal WM, Zaki M et al. (2011 May). Evaluation of ureteral stent placement after retroperitoneal laparoscopic ureterolithotomy for upper ureteral stone: randomized controlled study. J Endourol.,25(5),825–830. doi: 10.1089/end.2010.0628. Epub211 Apr 3. PMID: 21457084.

Wani MM, Durrani AM. (2018). Laparoscopic ureterolithotomy: Experience of 60 cases from developing world hospital. J Minim Access Surg.,15,103-8. doi:10.4103/jmas.JMAS_203_17.PMCID:PMC6438065.

Khan N,et al. (2022 Jan). Laparoscopic Retroperitoneal Ureterolithotomy for Large, Impacted calculi in Upper and Mid Ureter. Int J Health Sciences.,1,13078–13086.doi:10.53730/ijhs.v6nS1.8282.

Cui X, et al. (2015 Apr). Comparision between extracorporal shock wave lithotripsy and ureteroscopic lithotripsy for treating large proximal ureteral stones: a meta-analysis. Urology., 85(4), 748-56.doi:10.1016/j.urology.2014.11.041.Epub 2015 Feb 10. PMID: 25681251.

Hardy LA, Vinnichenko V, Fried NM. (2019 Aug). High power holmium:YAG versus thulium fiber laser treatment of kidney stones in dusting mode: ablation rate and treatment size studies. Lasers Surg Med.,51(6),522-530.doi:10.1002/Ism.23057. Epib 2019 Jan 16. PMID:30648761.

Geraghty RM, Jones P, Somani BK. (2017 Jun). Worldwide trends of urinary stone disease treatment over the last two decades: a systematic review. J Endourol., 31(6),547–556.doi;10.1089/end.2016.0895. PMID:28095709.

Skolarikos A. (Chair), Neisius A., Petrik A. et al. Urolithiasis-EAU guidelines, 2023. https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis/panel.

Yassery AF,Esmaili SNS, Asadi M, Aghamir SMK. (2020 Dec). Laparoscopic removal of a giant middle ureteral stone: A case report and review of literature. Ann Med Surg.(Lond)., 60, 126–129.doi:10.1016/j.amsu.2020.10.026/ PMCID: PMC7593261

Zia H, Zadeh SST, Khatamy F, et al. (2021).Laparoscopic ureterolithotomy for large lower ureteral stone: a case series report. Afr J Urol., 27, 107. https://doi.org/10.1186/s12301-021-00201-6

Wolf JS., Jr. (2007 Aug). Treatment selection and outcomes: ureteral calculi. Urol Clin North Am., 34(3),421–430.doi:10.1016/j.ucl.2007.04.010.PMID:17678991.

Das JK, Rangad GM. (2020 Oct-Dec). A new and easy technique of double-J-stenting after retroperitoneal laparoscopic uretherolithotomy. A discussion of other techniques. Urol Ann, 12(4), 309-313. doi:10.4103/UA.UA_48_19.Epub 2020 Aug 10.PMID:33776324;PMCID:PMC7992519.

Sahin S, Aras B, Eksi M, Sener NC, Tugen V. (2016 Jan-Mar). Laparoscopic uretherolithtomy. JSLS, 20(1), 1-7.doi:10.4293/JSLS.2016.00004. PMCID: PMC4801647.

Karami H, Javanmard B, Hasanzadeh-Hadah A. et al. (2012). Is it necessary to place a Double J catheter after laparoscopic ureterolithotomy? A four-year experience. J Endourol, 26(9), 1183–1186.doi:10.1089/end.2012.0082.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.