ОЦІНКА ЯКОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ ЗУБО-ЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ, ПОЄДНАНИХ З ДЕНТОАЛЬВЕОЛЯРНОЮ ФОРМОЮ ГЛИБОКОГО ПРИКУСУ
ARTICLE PDF

Ключові слова

міцність адгезії на зсув
метод інфрачервоної спектроскопії
оптична мікроскопія
індекс залишку клею (ІЗК)
крайовий кут змочування водою
адгезивні якості поверхні
електроміографія

Як цитувати

Прощенко, А. М., Прощенко, Н. С., Шемелько, М. Л., Решетник, Л. Л., Червонна, Н. В., & Сорокіна, К. О. (2024). ОЦІНКА ЯКОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ ЗУБО-ЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ, ПОЄДНАНИХ З ДЕНТОАЛЬВЕОЛЯРНОЮ ФОРМОЮ ГЛИБОКОГО ПРИКУСУ. Клінічна та профілактична медицина, (4), 26-32. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.04

Анотація

Вступ. Пацієнти, що мають глибокий прикус та стоматологічні реставрації, є в підвищеній групі ризику щодо розфіксування незнімної апаратури та інших ускладнень в зв’язку з оклюзійними недоліками. Проблема раціонального вибору виду та обсягу стоматологічних втручань, так само як і усунення ускладнень після їх проведення дотепер залишається невирішеною та актуальною, особливо у пацієнтів з розладами зубо-щелепного апарату, поєднаних з дентоальвеолярною формою глибокого прикусу.

Мета. Підвищити якість ортодонтичного лікування пацієнтів з глибоким прикусом, оклюзійними порушеннями та наявними реконструктивними реставраціями шляхом розробки науково обґрунтованого клінічного алгоритму фіксації незнімної ортодонтичної апаратури.

Матеріали та методи. Основна група – 29 пацієнтів, що були проліковані за розробленою нами схемою фіксації незнімної апаратури та застосування методів міорелаксації та група дослідження – 22 особи, що лікувались за загальноприйнятою методикою. Методи: анкетування, клініко-рентгенологічні, інструментальні та статистичні.

Результати проведеного нами експериментального дослідження пацієнтів проілюстрували, що схема запропонованого алгоритму фіксації незнімної апаратури в перспективі матиме можливість підвищити ефективність надання стоматологічної допомоги та буде впровадженим в лікувальний процес у пацієнтів з глибоким прикусом, адже вони знаходяться в групі підвищеного ризику непрогнозованого дебондингу незнімної ортодонтичної апаратури.

Висновки. Результати проведеного нами експериментального дослідження пацієнтів проілюстрували, що схема запропонованого алгоритму фіксації незнімної апаратури в перспективі матиме можливість підвищити ефективність надання стоматологічної допомоги та буде впровадженим в лікувальний процес у пацієнтів з глибоким прикусом, адже вони знаходяться в групі підвищеного ризику непрогнозованого дебондингу незнімної ортодонтичної апаратури.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.04
ARTICLE PDF

Посилання

Hammad, T., Elraggal, A., Moussa, H., Marzouk, W., & Ismail, H. (2023). Stability of anterior open bite cases treated with upper and lower extrusion arches in adults: a follow-up study. The Angle orthodontist, 93(6), 659–666. https://doi.org/10.2319/030623-155.1

Magne, P., & Cheung, R. (2017). Numeric simulation of occlusal interferences in molars restored with ultrathin occlusal veneers. The Journal of prosthetic dentistry, 117(1), 132–137. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2016.07.008

Manfredini, D., Stellini, E., Marchese-Ragona, R., & Guarda-Nardini, L. (2014). Are occlusal features associated with different temporomandibular disorder diagnoses in bruxers?. Cranio : the journal of craniomandibular practice, 32(4), 283–288. https://doi.org/10.1179/2151090314Y.0000000008

Kraisiridej, R., Suzuki, B., & Suzuki, E. Y. (2023). Dentoalveolar changes observed after the use of customized bonded Shark-Tooth-Like Spurs (JAWs) in adult patients with anterior open bite. Dental press journal of orthodontics, 27(5), e2220448. https://doi.org/10.1590/2177-6709.27.5.e2220448.oar

Elshal, N. S., Mohammad, M. H., Tawfik, M. A., & Fouda, M. A. E. (2024). Dentoalveolar effects of skeletally anchored extrusion arch in anterior open bite patients: A prospective clinical trial. Dental press journal of orthodontics, 28(6), e2323110. https://doi.org/10.1590/2177-6709.28.6.e2323110.oar

de Brito Vasconcelos, J., de Almeida-Pedrin, R. R., Poleti, T. M. F. F., Oltramari, P., de Castro Conti, A. C. F., Bicheline, M. H. B., Lindauer, S. J., & de Almeida, M. R. (2020). A prospective clinical trial of the effects produced by the extrusion arch in the treatment of anterior open bite. Progress in orthodontics, 21(1), 39. https://doi.org/10.1186/s40510-020-00339-z

Hammad, T., Moussa, H., Marzouk, W., & Ismail, H. A. (2023). Effect of maxillary and mandibular extrusion arches on dentoskeletal changes in adults with anterior open bite: a quantitative analysis. The Angle orthodontist, 93(1), 26–32. https://doi.org/10.2319/021922-155.1

Steele, B. P., Pandis, N., Darendeliler, M. A., & Papadopoulou, A. K. (2022). A comparative assessment of the dentoskeletal effects of clear aligners vs miniplate-supported posterior intrusion with fixed appliances in adult patients with anterior open bite. A multicenter, retrospective cohort study. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 162(2), 214–228.e4. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2021.03.022

Harris, K., Ojima, K., Dan, C., Upadhyay, M., Alshehri, A., Kuo, C. L., Mu, J., Uribe, F., & Nanda, R. (2020). Evaluation of open bite closure using clear aligners: a retrospective study. Progress in orthodontics, 21(1), 23. https://doi.org/10.1186/s40510-020-00325-5

Harris, K., Ojima, K., Dan, C., Upadhyay, M., Alshehri, A., Kuo, C. L., Mu, J., Uribe, F., & Nanda, R. (2020). Evaluation of open bite closure using clear aligners: a retrospective study. Progress in orthodontics, 21(1), 23. https://doi.org/10.1186/s40510-020-00325-5

Greco, M., Rossini, G., & Rombolà, A. (2021). Simplifying the approach of open bite treatment with aligners and selective micro-osteoperforations: An adult case report. International orthodontics, 19(1), 159–169. https://doi.org/10.1016/j.ortho.2020.11.005

Greco, M., Rossini, G., & Rombolà, A. (2022). G-Block: Posterior anchorage device tads-supported after molar distalization with aligners: An adult case report. International orthodontics, 20(4), 100687. https://doi.org/10.1016/j.ortho.2022.100687

Inchingolo, A. M., Inchingolo, A. D., Carpentiere, V., Del Vecchio, G., Ferrante, L., Di Noia, A., … Inchingolo, F. (2023). Predictability of Dental Distalization with Clear Aligners: A Systematic Review. Bioengineering (Basel, Switzerland), 10(12), 1390. https://doi.org/10.3390/bioengineering10121390

Papadopoulos M. A. (2020). Efficient Distalization of Maxillary Molars with Temporary Anchorage Devices for the Treatment of Class II Malocclusion. Turkish journal of orthodontics, 33(3), 197–201. https://doi.org/10.5152/TurkJOrthod.2020.20064

Guo, R., Lam, X. Y., Zhang, L., Li, W., & Lin, Y. (2024). Biomechanical analysis of miniscrew-assisted molar distalization with clear aligners: a three-dimensional finite element study. European journal of orthodontics, 46(1), cjad077. https://doi.org/10.1093/ejo/cjad077

Critchlow SB, Ellis JS. Prognostic indicators for conventional complete denture therapy: a review of the literature. J Dent. 2010 Jan; 38 (1), 2–9.

Liu, X., Cheng, Y., Qin, W., Fang, S., Wang, W., Ma, Y., & Jin, Z. (2022). Effects of upper-molar distalization using clear aligners in combination with Class II elastics: a three-dimensional finite element analysis. BMC oral health, 22(1), 546. https://doi.org/10.1186/s12903-022-02526-2

Todoki, L. S., Finkleman, S. A., Funkhouser, E., Greenlee, G. M., Choi, K. W., Ko, H. C., … Jolley, C. National Dental Practice-Based Research Network Collaborative Group, & Huang, G. J. (2020). The National Dental Practice-Based Research Network Adult Anterior Open Bite Study: Treatment success. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 158(6), e137–e150. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2020.07.033

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.