КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХВОРИХ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ COVID-19 ТА ЇЇ КОМОРБІДНІСТЬ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

COVID-19
коморбідність
клініко-лабораторні характеристики

Як цитувати

Юрко, К. В., & Андрусович, І. В. (2024). КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХВОРИХ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ COVID-19 ТА ЇЇ КОМОРБІДНІСТЬ. Клінічна та профілактична медицина, (4), 78-87. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.11

Анотація

Вступ. Коронавірусна хвороба має загрозливі масштаби епідемії з надзвичайними рівнями захворюваності та смертності усього світового населення. Більшість хворих із COVID-19 відзначає ураження респіраторного тракту та констатує більш важкий перебіг захворювання із розвитком системного ураження. Більш важкий перебіг COVID-19 асоційований із наявністю коморбідних захворювань.

Мета. Дослідити та проаналізувати клініко-лабораторні прояви та визначити основні супутні захворювання у пацієнтів з інфекцією COVID-19.

Матеріали та методи. Дослідження виконано згідно з біоетичними нормами та правилами. Обстежено 179 пацієнтів із COVID-19 (основна група) та 42 особи контрольної групи. Діагностування та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 проводилося з урахуванням відповідних вітчизняних рекомендацій. Статистично визначали середнє значення та стандартне квадратичне відхилення. Вірогідність відмінностей проводили з використанням U-тесту Мана-Уітні та W-критерію знакових рангів Вілкоксона. Порогова величина рівня статистичної значущості усіх розрахованих ознак була прийнята за 0,05 (р = 0,05).

Результати. Констатовано високу коморбідність із патологією серцево-судинної системи (ССС) – 40,2 %, цукровим діабетом 2-го типу – 22,3 %, захворюваннями дихальної системи – 20,7 %. Визначено розлади функціонального стану ССС: пульсові значення – 91,01 ± 13,44, систолічний (127,9 ± 15,19) та діастолічний (79,3 ± 11,6) артеріальний тиск. Констатовано зміни клінічного аналізу крові: еритроцити – 4,38 ± 0,65 х1012/л, гемоглобін – 127,6 ± 21,2 г/л, гематокрит – 0,37 ± 0,07, лейкоцити – 10,7 ± 7,32 х109/л, сегментоядерні (65,4 ± 14,8 %) й палочкоядерні (9,03 ± 9,99 %) нейтрофіли, тромбоцити – 226,1 ± 90,6 х109/л, лімфоцити – 20,24 ± 12,43 %, моноцити – 6,60 ± 4,37 % та швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) – 25,4 ± 14,9 мм/год. Визначено значні (практично в чотири рази) збільшення рівнів ІL-6 (24,56 ± 22,9 пг/мл) та концентрації глюкози крові (7,40 ± 3,42 ммоль/л).

Висновки. Визначено значну коморбідність COVID-19 та встановлено значні переважання показників функціонального стану ССС та зниження середніх рівнів кількісного складу еритроцитів і показників гемоглобіну й гематокриту. Визначено значний лейкоцитоз, нейтрофільоз, лімфоцитоз і моноцитоз, значні перевищення показників ШОЕ та ІL-6 й глюкози сироватки крові, що підтверджувало наявність значної запальної реакції у відповідь на інфікування COVID-19.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.11
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Miesbach, W., Makris, M. (2020) COVID–19: Coagulopathy, Risk of Thrombosis, and the Rationale for Anticoagulation. Clin Appl Thromb Hemost, 26,1–7. doi: https://doi.org/10.1177/1076029620938149.

Connors, J. M., Levy, J. H. (2020.). COVID–19 and its implications for thrombosis and anticoagulation. Blood, 135(23),2033–2040. doi: https://doi.org/10.1182/blood.2020006000.

Ackermann, M., Verleden, S. E., Kuehnel, M., Haverich, A., Welte, T., Laenger, F., Vanstapel, A., Werlein, C., Stark, H., Tzankov, A., Li, W. W., Li, V. W., Mentzer, S. J., Jonigk, D. (2020). Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid–19. N Engl J Med, 383(2),120–128. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2015432.

Ahmed, S., Zimba, O., Gasparyan, A. Y. (2020). Thrombosis in Coronavirus disease 2019 (COVID–19) through the prism of Virchow's triad. Clin Rheumatol, 39(9),2529–2543. doi: https://doi.org/10.1007/s10067–020–05275–1.

Pons, S., Fodil, S., Azoulay, E., Zafrani, L. (2020). The vascular endothelium: the cornerstone of organ dysfunction in severe SARS–CoV–2 infection. Crit Care. 24(1),353. doi: https://doi.org/10.1186/s13054–020–03062–7.

Coomes E. A., Haghbayan H. (2020). Interleukin-6 in Covid–19: A systematic review and meta–analysis. Rev Med Virol, 30(6),1–9. doi: https://doi.org/10.1002/rmv.2141.

Andreichyn, M. A., Nychyk, N. A., Zavidniuk, N. H., Yosyk, Ya. I., Ishchuk, I. S., Ivakhiv, O. L. (2020). COVID-19: epidemiolohiia, klinika, diahnostyka, likuvannia ta profilaktyka [COVID-19: epidemiology, clinic, diagnosis, treatment and prevention]. Infektsiini khvoroby [Infectious diseases]. 2,41–55. doi: https://doi.org/10.11603/1681–2727.2020.2.11285. (In Ukrainian).

McFadyen, J. D., Stevens, H., Peter, K. (2020). The Emerging Threat of (Micro)Thrombosis in COVID–19 and Its Therapeutic Implications. Circ Res, 127(4),571–587. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.120.317447.

Franchini, M., Marano, G., Cruciani, M., Mengoli, C., Pati I., Masiello, F., Veropalumbo, E., Pupella, S., Vaglio, S., Liumbruno, G. M. (2020). COVID–19–associated coagulopathy. Diagnosis (Berl), 7(4),357–363. doi: https://doi.org/10.1515/dx–2020–0078.

Zhou, Y., Yang, Q., Chi, J., Dong, B., Lv, W., Shen, L., Wang Y. (2020). Comorbidities and the risk of severe or fatal outcomes associated with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta–analysis. Int J Infect Dis, 99,47–56. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.07.029.

Serediuk, N. M., Serediuk, V. N., Skakun, O. Z., Vandzhura, Ya. L., Tverdokhlib, I. Z. (2020). Koronavirusna khvoroba (COVID-19): osoblyvosti perebihu ta likuvannia infarkta miokarda i sertsevoi nedostatnosti [Corona virus disease (COVID-19): features of the course and treatment of myocardial infarction and heart failure]. Art of Medicine, 3(15),182–188. doi: https://doi.org/10.21802/artm.2020.3.15.182. (In Ukrainian).

Magro, C., Mulvey, J. J., Berlin, D., Nuovo, G., Salvatore, S., Harp, J., Baxter-Stoltzfus, A., Laurence, J. (2020). Complement associated microvascular injury and thrombosis in the pathogenesis of severe COVID–19 infection: A report of five cases. Transl Res, 220,1–13. doi: https://doi.org/10.1016/j.trsl.2020.04.007.

Nakaz MOZ Ukrainy vid 28.03.2020 № 722 "Orhanizatsiia nadannia medychnoi dopomohy khvorym na koronavirusnu khvorobu (COVID-19)" [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated March 28, 2020 No. 722 "Organization of medical care for patients with the coronavirus disease (COVID-19)"]. Available from: https://moz.gov.ua/article/ministry–mandates/nakaz–moz–ukraini–vid–28032020––722–organizacija–nadannja–medichnoi–dopomogi–hvorim–na–koronavirusnu–hvorobu–covid–19. (In Ukrainian).

Nakaz MOZ Ukrainy vid 2.04.2020 № 762 «Pro zatverdzhennia protokolu «Nadannia medychnoi dopomohy dlia likuvannia koronavirusnoi khvoroby (COVID-19)» [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated April 2, 2020 No. 762 "On approval of the protocol "Providing medical assistance for the treatment of coronavirus disease (COVID-19)"]. Available from: https://moz.gov.ua/article/ministry–mandates/nakaz–moz–ukraini–vid–2042020––762–pro–zatverdzhennja–protokolu–nadannja–medichnoi–dopomogi–dlja–likuvannja–koronavirusnoi–hvorobi–covid–19. (In Ukrainian).

Protokol «Nadannia medychnoi dopomohy dlia likuvannia koronavirusnoi khvoroby (COVID-19)» vid 01.04.2020 vidpovidno do Zakonu Ukrainy vid 30.03.2020 № 539IKh «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zabezpechennia likuvannia koronavirusnoi khvoroby (COVID-19)» [Protocol "Provision of medical assistance for the treatment of coronavirus disease (COVID-19)" dated 04/01/2020 in accordance with the Law of Ukraine dated 03/30/2020 No. 539Х "On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding Provision of Treatment of Coronavirus Disease (COVID-19)"]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539–20#Text. (In Ukrainian).

Zminy do Standartiv medychnoi dopomohy «Koronavirusna khvoroba (COVID-19)» (nakaz MOZ Ukrainy vid 20.05.2020 № 1227) [Changes to the Medical Care Standards "Coronavirus Disease (COVID-19)" (Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 05.20.2020 No. 1227)]. Available from: https://moz.gov.ua/article/ministry–mandates/nakaz–moz–ukraini–vid–20052020––1227–pro–zatverdzhennja–zmin–do–standartiv–medichnoi–dopomogi–koronavirusna–hvoroba–covid–19. (In Ukrainian).

Pranata, R., Huang, I., Lim, M. A., Wahjoepramono, E. J., July, J. (2020). Impact of cerebrovascular and cardiovascular diseases on mortality and severity of COVID-19–systematic review, meta-analysis, and meta-regression. J Stroke Cerebrovasc Dis, 29(8),104949. doi: https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104949.

Pranata, R., Lim, M. A., Huang, I., Raharjo, S. B., Lukito, A. A. (2020). Hypertension is associated with increased mortality and severity of disease in COVID-19 pneumonia: A systematic review, meta-analysis and meta-regression. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst, 21(2),1470320320926899. doi: https://doi.org/10.1177/1470320320926899.

Lu, G., Wang, J. (2020). Dynamic changes in routine blood parameters of a severe COVID–19 case. Clin Chim Acta, 508:98–102. doi: https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.04.034.

Hordiienko, P. O., Kniazkova, I. I. (2021). Osoblyvosti medykamentoznoho likuvannia arterialnoi hipertenzii khvorykh na COVID-19 [Peculiarities of medical treatment of arterial hypertension in patients with COVID-19.]. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ [Collection of scientific papers ΛΌГOΣ], 3,94–95. doi: https://doi.org/10.36074/logos–26.02.2021.v3.31. (In Ukrainian).

Zizzo, G., Tamburello, A., Castelnovo, L., Laria, A., Mumoli, N., Faggioli, P. M., Stefani, I., Mazzone, A. (2022). Immunotherapy of COVID-19: Inside and Beyond IL-6 Signalling. Front Immunol, 13,795315. doi: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.795315.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.