(1)
Узун, Д.; Лазоришинець, В.; Узун, К. В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST. Clin. and prev. med. 2021, 2, 25-31.