(1)
Мороз, Г.; Гідзинська, І.; Ласиця, Т. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОМОРБІДНОСТІ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ. Clin. and prev. med. 2021, 2, 32-38.