(1)
Байло, А.; Максимець, Т.; Шипулін, В.; Чернявський, В.; Парунян, Л. ЕФЕКТ ВПЛИВУ АНТИКОАГУЛЯНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ДАБІГАТРАНУ ТА ВАРФАРИНУ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ ТА ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ. Clin. and prev. med. 2022, 1, 11-20.