Узун, Д., Лазоришинець, В., & Узун, К. (2021). В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST. Клінічна та профілактична медицина, 2(16), 25-31. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.03