Мороз, Г., Гідзинська, І., & Ласиця, Т. (2021). КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОМОРБІДНОСТІ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ. Клінічна та профілактична медицина, 2(16), 32-38. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.04