Нагорянський, А. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Клінічна та профілактична медицина, 2(16), 63-69. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.08