Байло, А., Максимець, Т., Шипулін, В., Чернявський, В., & Парунян, Л. (2022). ЕФЕКТ ВПЛИВУ АНТИКОАГУЛЯНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ДАБІГАТРАНУ ТА ВАРФАРИНУ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ ТА ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ. Клінічна та профілактична медицина, 1(19), 11-20. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.02