Узун, Д.Ю., В.В. Лазоришинець, і К.С. Узун. 2021. «В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST». Клінічна та профілактична медицина 2 (16), 25-31. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.03.