Мороз, Г.З., І.М. Гідзинська, і Т.С. Ласиця. 2021. «КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОМОРБІДНОСТІ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ». Клінічна та профілактична медицина 2 (16), 32-38. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.04.