Нагорянський, А.О. 2021. «УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». Клінічна та профілактична медицина 2 (16), 63-69. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.08.