Байло, А.Є., Т.О. Максимець, В.П. Шипулін, В.В. Чернявський, і Л.М. Парунян. 2022. «ЕФЕКТ ВПЛИВУ АНТИКОАГУЛЯНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ДАБІГАТРАНУ ТА ВАРФАРИНУ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ ТА ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ». Клінічна та профілактична медицина 1 (19), 11-20. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.02.