Узун, Д., Лазоришинець, В. і Узун, К. (2021) «В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST», Клінічна та профілактична медицина, 2(16), с. 25-31. doi: 10.31612/2616-4868.2(16).2021.03.