Мороз, Г., Гідзинська, І. і Ласиця, Т. (2021) «КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОМОРБІДНОСТІ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ», Клінічна та профілактична медицина, 2(16), с. 32-38. doi: 10.31612/2616-4868.2(16).2021.04.