Нагорянський, А. (2021) «УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ», Клінічна та профілактична медицина, 2(16), с. 63-69. doi: 10.31612/2616-4868.2(16).2021.08.