Байло, А., Максимець, Т., Шипулін, В., Чернявський, В. і Парунян, Л. (2022) «ЕФЕКТ ВПЛИВУ АНТИКОАГУЛЯНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ДАБІГАТРАНУ ТА ВАРФАРИНУ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ ТА ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ», Клінічна та профілактична медицина, 1(19), с. 11-20. doi: 10.31612/2616-4868.1(19).2022.02.