Узун, Д., В. Лазоришинець, і К. Узун. «В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST». Клінічна та профілактична медицина, вип. 2, вип. 16, Червень 2021, с. 25-31, doi:10.31612/2616-4868.2(16).2021.03.