Нагорянський, А. «УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ». Клінічна та профілактична медицина, вип. 2, вип. 16, Червень 2021, с. 63-69, doi:10.31612/2616-4868.2(16).2021.08.