Узун, Д.Ю., В.В. Лазоришинець, і К.С. Узун. «В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST». Клінічна та профілактична медицина 2, no. 16 (Червень 25, 2021): 25-31. дата звернення Вересень 20, 2021. https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/159.