Том 2 № 12 (2020): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Статті, опубліковані в журналі отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Актуальна проблема

Д.Д. Дячук, О.Л. Зюков, О.О. Ошивалова, Л.М. Вовк, О.В. Науменко, Н.Ю. Мельник, І.М. Сімак, Т.В. Черній, О.К. Білошицька
4-53
ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КЛІНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕГЛАМЕНТУ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПІДОЗРОЮ НА КОРОНАВІРУСНУ ХВОРОБУ (COVID -19)
Переглядів анотації: 305 | Завантажень PDF: 192
ARTICLE PDF

Профілактична медицина

Т.В. Меркулова, Т.В. Пересипкіна, O.Г. Авдієвська , Г.М. Чернякова
54-61
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів анотації: 196 | Завантажень PDF: 89
ARTICLE PDF

Дослідження

Т.І. Німцович, А.М. Кравченко, О.Ю. Міщенюк, К.О. Міхалєв, Т.Я. Чурсіна
90-109
МІЖВІЗИТНА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ЧОЛОВІКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ: ЗВ’ЯЗОК З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ НЕКЛАПАННОГО ҐЕНЕЗУ
Переглядів анотації: 275 | Завантажень PDF: 109
ARTICLE PDF
І.М. Кутя
110-119
Ефективність антиагрегантної терапії залежно від поліморфізму G634C гена ВЕФР-A при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST після черезшкірного коронарного втручання
Переглядів анотації: 201 | Завантажень PDF: 93
ARTICLE PDF
В. С. Пасько
120-125
СТАН ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ В ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ
Переглядів анотації: 242 | Завантажень PDF: 80
ARTICLE PDF (English)
В.Л. Орленко
126-134
ЦИТОКІНОВІ ЛАНКИ ІМОНУРЕГУЛЯЦІЇ ДІАБЕТАСОЦІЙОВАНИХ ОСТЕОАРТРИТІВ
Переглядів анотації: 127 | Завантажень PDF: 70
ARTICLE PDF

Літературні огляди

М.В. Квасніцький
135-142
ФОРМУВАННЯ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ХРЕБТА
Переглядів анотації: 394 | Завантажень PDF: 91
ARTICLE PDF