Том 4 № 14 (2020): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті, опубліковані в журналі, отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Дослідження

А.О. Іванчук, А.М. Кравченко, К.О. Міхалєв
44-51
ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Переглядів анотації: 854 | Завантажень PDF: 253
ARTICLE PDF (English)
Н.О. Марута, С.О. Ярославцев
52-61
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ І КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИ ПРОЛОНГОВАНІЙ ДЕПРЕСИВНІЙ РЕАКЦІЇ
Переглядів анотації: 396 | Завантажень PDF: 163
ARTICLE PDF
Ж.В. Сотнікова-Мелешкіна, Н.Г. Міхановська, Г. Є. Островська
62-69
ЛОНГІТЮДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ЩО ПОВ'ЯЗАНА ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів анотації: 338 | Завантажень PDF: 172
ARTICLE PDF (English)

Медична реабілітація

Б.В. Грицуляк, Ю.О. Полатайко, Р.П. Герич
70-78
КОРЕКЦІЯ РИЗИКУ ПАДІННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З ПАРКІНСОНІЗМОМ ТА СИНДРОМОМ СТАРЕЧОЇ АСТЕНІЇ
Переглядів анотації: 325 | Завантажень PDF: 243
ARTICLE PDF
Н.П. Коваль
79-87
ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗІ СТАРЕЧОЮ АСТЕНІЄЮ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ПІД ВПЛИВОМ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
Переглядів анотації: 286 | Завантажень PDF: 279
ARTICLE PDF
З.М. Остап'як
88-96
ВПЛИВ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З САРКОПЕНІЄЮ ТА ЕКСТРАПІРАМІДНИМИ РОЗЛАДАМИ У ПОСТІММОБІЛІЗАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМУ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЕПІФІЗА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ
Переглядів анотації: 317 | Завантажень PDF: 257
ARTICLE PDF

Літературні огляди

О.Є. Коваленко, Б.Г. Гаврищук
97-104
ХРОНІЧНІ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ РОЗЛАДИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ, ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Переглядів анотації: 1250 | Завантажень PDF: 644
ARTICLE PDF
Р. П. Ткаченко, О. Г. Курик, А. С. Головко, О.Г. Рудницька
105-113
ВІДДАЛЕНЕ МЕТАСТАЗУВАННЯ У ЩИТОПОДІБНУ ЗАЛОЗУ: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Переглядів анотації: 345 | Завантажень PDF: 154
ARTICLE PDF