№ 2 (2021): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті, опубліковані в журналі, отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Дослідження

Д.Ю. Узун, В.В. Лазоришинець, К.С. Узун
25-31
В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST
Переглядів анотації: 320 | Завантажень PDF: 143
ARTICLE PDF
Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, Т.С. Ласиця
32-38
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОМОРБІДНОСТІ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Переглядів анотації: 401 | Завантажень PDF: 365
ARTICLE PDF
Н.О. Марута, С.О. Ярославцев
39-47
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ І КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИ ПРОЛОНГОВАНІЙ ДЕПРЕСИВНІЙ РЕАКЦІЇ
Переглядів анотації: 329 | Завантажень PDF: 144
ARTICLE PDF
В.В. Парамонов, І.С. Дягіль
48-56
КУМУЛЯТИВНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ЛІМФОЇДНІ І МІЄЛОЇДНІ ЛЕЙКЕМІЇ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2001 ТА 2014 РОКАХ
Переглядів анотації: 289 | Завантажень PDF: 142
ARTICLE PDF
В.С. Пасько
57-62
ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОСТАЗУ ПРИ РІЗНИХ ПРОФІЛЯХ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
Переглядів анотації: 260 | Завантажень PDF: 167
ARTICLE PDF

Літературні огляди

В. І. Черній, Т. В. Черній, Н. В. Шестак
77-85
ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ЕСМОЛОЛУ В ПРАКТИЦІ АНЕСТЕЗІОЛОГА І ЛІКАРЯ-ИНТЕНСИВІСТІВ
Переглядів анотації: 398 | Завантажень PDF: 267
ARTICLE PDF
М.В. Квасніцький
86-98
САНОГЕНЕЗ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ, СПРИЧИНЕНИХ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМ УРАЖЕННЯМ ХРЕБТА
Переглядів анотації: 417 | Завантажень PDF: 226
ARTICLE PDF