Том 2 № 20 (2022): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті, опубліковані в журналі, отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Літературні огляди

T.Я. Чурсіна, A.M. Кравченко, K.O. Міхалєв
42-51
ПОРУШЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНОГО КРОВООБІГУ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ ДИСФУНКЦІЮ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Переглядів анотації: 325 | Завантажень PDF: 96
ARTICLE PDF (English)
В.В. Брич
52-59
МІСЦЕ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МЕДИЧНОЮ РЕАБІЛІТАЦІЄЮ ОСІБ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Переглядів анотації: 180 | Завантажень PDF: 121
ARTICLE PDF
І.Л. Височина, Н.С. Башкірова, А.М. Аношко
60-65
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В УКРАЇНІ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРАКТИКИ
Переглядів анотації: 295 | Завантажень PDF: 129
ARTICLE PDF
В.Ю. Дубовик, Т.С. Грузєва, Г.В. Іншакова
66-72
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ
Переглядів анотації: 340 | Завантажень PDF: 128
ARTICLE PDF

Громадське здоров’я

Л.В. Крячкова, К.І. Сімон, Е.В. Борвінко, Л.С. Семенова
73-80
ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТИЛІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ МЕДИЧНИХ КАДРІВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ОСВІТИ
Переглядів анотації: 242 | Завантажень PDF: 119
ARTICLE PDF
Л.О. Литвинова, Н.В. Гречишкіна, О.М. Донік, Л.І. Артемчук, О.Б. Тоноковид
81-87
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРИМ В УКРАЇНІ: НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів анотації: 246 | Завантажень PDF: 98
ARTICLE PDF
Л.В. Крячкова, В.Ю. Кротова, Л.О. Кротова, М.І. Заярський
88-95
ВИВЧЕННЯ ІНФОРМОВАНОСТІ ТА АВТОНОМІЇ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я (НА ПРИКЛАДІ КРОС-СЕКЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У М. ДНІПРО)
Переглядів анотації: 251 | Завантажень PDF: 100
ARTICLE PDF