№ 2 (2022): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті, опубліковані в журналі, отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Літературні огляди

T.Я. Чурсіна, A.M. Кравченко, K.O. Міхалєв
42-51
ПОРУШЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНОГО КРОВООБІГУ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ ДИСФУНКЦІЮ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Переглядів анотації: 375 | Завантажень PDF: 138
ARTICLE PDF (English)
В.В. Брич
52-59
МІСЦЕ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МЕДИЧНОЮ РЕАБІЛІТАЦІЄЮ ОСІБ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Переглядів анотації: 233 | Завантажень PDF: 185
ARTICLE PDF
І.Л. Височина, Н.С. Башкірова, А.М. Аношко
60-65
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В УКРАЇНІ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРАКТИКИ
Переглядів анотації: 400 | Завантажень PDF: 175
ARTICLE PDF
В.Ю. Дубовик, Т.С. Грузєва, Г.В. Іншакова
66-72
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ
Переглядів анотації: 452 | Завантажень PDF: 238
ARTICLE PDF

Громадське здоров’я

Л.В. Крячкова, К.І. Сімон, Е.В. Борвінко, Л.С. Семенова
73-80
ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТИЛІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ МЕДИЧНИХ КАДРІВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ОСВІТИ
Переглядів анотації: 332 | Завантажень PDF: 197
ARTICLE PDF
Л.О. Литвинова, Н.В. Гречишкіна, О.М. Донік, Л.І. Артемчук, О.Б. Тоноковид
81-87
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРИМ В УКРАЇНІ: НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів анотації: 319 | Завантажень PDF: 151
ARTICLE PDF
Л.В. Крячкова, В.Ю. Кротова, Л.О. Кротова, М.І. Заярський
88-95
ВИВЧЕННЯ ІНФОРМОВАНОСТІ ТА АВТОНОМІЇ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я (НА ПРИКЛАДІ КРОС-СЕКЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У М. ДНІПРО)
Переглядів анотації: 321 | Завантажень PDF: 149
ARTICLE PDF