№ 1 (2023): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті, опубліковані в журналі, отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Клінічна медицина

В.Р. Горошко
6-11
Зв'язок хронічного болю з виконаними оперативними втручаннями та пораненими анатомічними ділянками тіла у пацієнтів з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями на етапах лікування
Переглядів анотації: 154 | Завантажень PDF: 111
ARTICLE PDF
М. В. Кошкіна
12-20
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ІЗ КОМОРБІДНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ БЛОКАТОРАМИ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ
Переглядів анотації: 164 | Завантажень PDF: 91
ARTICLE PDF (English)
В.О. Шапринський, В. Р. Тагеєв, С. С. Стукан, О. І. Черниченко
21-25
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЇ ХВОРОБИ ТОВСТОЇ КИШКИ
Переглядів анотації: 176 | Завантажень PDF: 238
ARTICLE PDF
К. А. Малярчук, А. В. Ганул, Б. О. Борисюк, Л. В. Бороров, А. І. Шевченко, В. М. Совенко
26-29
Порівняння ранніх ускладнень, що виникають при лікуванні недрібноклітинного раку iii a стадії (нмрл iii a стадії) у пацієнтів, які отримували нхлт, нхт та неоад'ювантну хіміотерапію та ад'ювантну променеву терапію (нхт + ад'ювантна пт)
Переглядів анотації: 89 | Завантажень PDF: 81
ARTICLE PDF
Н.К. Покровська, Є.Я. Скляров
30-35
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ СТАТИНІВ НА РІВЕНЬ АДРОПІНУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Переглядів анотації: 199 | Завантажень PDF: 109
ARTICLE PDF
В. В. Шапринський, Н. В. Семененко
36-42
ПУНКЦІЙНІ МІНІІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОГО ВАРИКОЗУ ПОВЕРХНЕВИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК СТАДІЙ С2-С6s
Переглядів анотації: 137 | Завантажень PDF: 110
ARTICLE PDF
О.Є. Коваленко, Н.Г. Притико
43-49
СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ВЕНОЗНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНІ ЗМІНИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА: АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ КОМОРБІДНОСТІ
Переглядів анотації: 174 | Завантажень PDF: 243
ARTICLE PDF

Дослідження

А.Г. Шевцов, О.Л. Зюков, О.О. Ошивалова
50-57
СТАВЛЕННЯ ЛІКАРІВ ДО СВОЇХ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕФЛЕКСІЇ
Переглядів анотації: 150 | Завантажень PDF: 106
ARTICLE PDF

Медична реабілітація

С. Х. Нажар Салєх, С. В. Селезньова, О. В. Козинський, Алі-Кизи Мамедалієва Севиндж, Сінгх Хіра Харпріт
58-66
ЕФЕКТИВНІСТЬ РАННЬОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
Переглядів анотації: 207 | Завантажень PDF: 134
ARTICLE PDF

Літературні огляди

Д.Д. Дячук, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, А.М. Кравченко
67-77
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПАЦІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (огляд літератури)
Переглядів анотації: 221 | Завантажень PDF: 221
ARTICLE PDF
Г.С. Зделова
78-85
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ (огляд літератури)
Переглядів анотації: 110 | Завантажень PDF: 165
ARTICLE PDF
О. І. Рубан, Ю. Б. Ященко
86-92
СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Переглядів анотації: 162 | Завантажень PDF: 171
ARTICLE PDF
Н. О. Івасик
93-99
КОМПОНЕНТ ОБСТЕЖЕННЯ, ЯК СКЛАДОВА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ДЛЯ ДІТЕЙ З БРОНХОЛЕГЕНЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ З ПОГЛЯДУ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБМЕЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я
Переглядів анотації: 130 | Завантажень PDF: 105
ARTICLE PDF

Альтернативні погляди в медичній практиці

М.А. Якимчук, С.І. Прилипко
100-104
Деякі аспекти застосування частотно-резонансного методу в діагностиці та нейтралізації патогенів
Переглядів анотації: 162 | Завантажень PDF: 127
ARTICLE PDF