№ 1 (2024): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

УДК 614.21

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті, опубліковані в журналі, отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF (English)

Клінічна медицина

Світлана О. Литвак, Максим В. Єлєйник, Лілія В. Чобітько, Олена О. Литвак, Геннадій П. Пасічник, Войцех Дабровський
6-17
РОЛЬ ТА КОРЕКЦІЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ РОЗРИВУ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ АНЕВРИЗМИ
Переглядів анотації: 105 | Завантажень PDF: 116
ARTICLE PDF (English)
Володимир О. Шкорботун, Максим О. Овсієнко, Ярослав В. Шкорботун
18-24
ВІДНОСНІ МЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВЕРХНЬОГО ТА НИЖНЬОГО ВІДДІЛІВ ПРОСВІТУ ВНУТРІШНЬОГО НОСОВОГО КЛАПАНА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИХАЛЬНУ ТА НЮХОВУ ФУНКЦІЇ НОСА
Переглядів анотації: 95 | Завантажень PDF: 84
ARTICLE PDF (English)
Діана В. Мінухіна, Павло Г. Кравчун, Дмитро В. Мінухін, Денис О. Євтушенко, Василь В. Кріцак, Володимир В. Ткаченко
25-32
ДИНАМІКА РІВНІВ АСИМЕТРИЧНОГО ДІМЕТІЛАРГІНІНУ ТА ІНГІБІТОРА АКТИВАТОРА ПЛАЗМІНОГЕНУ 1 ТИПУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТАКТИКИ РЕПЕРФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
Переглядів анотації: 103 | Завантажень PDF: 73
ARTICLE PDF (English)

Дослідження

Сатєнік Т. Рустамян, Іван П. Катеренчук, Людмила К. Овчаренко, Ірина В. Циганенко, Вікторія В. Талаш
33-38
КАРДІОВАСКУЛЯРНІ УСКЛАДНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА НИРКОВО-ЗАМІСНІЙ ТЕРАПІЇ
Переглядів анотації: 114 | Завантажень PDF: 106
ARTICLE PDF
Володимир О. Шкорботун, Ярослав С. Начеса, Ярослав В. Шкорботун
39-46
РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КІСТОЗНИХ УТВОРЕНЬ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСУ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
Переглядів анотації: 73 | Завантажень PDF: 75
ARTICLE PDF (English)
Ірина О. Мельничук
47-56
ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОМБОЦИТІВ ТА ПОКАЗНИКИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ
Переглядів анотації: 105 | Завантажень PDF: 74
ARTICLE PDF (English)
Володимир С. Балан, Яків В. Фіщенко, Людмила Д. Кравчук, Євгеній Е. Щегольков
57-64
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УНІЛАТЕРАЛЬНОЇ БІПОРТАЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ДИСКЕКТОМІЇ В ПОРІВНЯННІ З ІНТЕРЛАМІНАРНОЮ МІКРОДИСКЕКТОМІЄЮ В ЛІКУВАННІ ГРИЖ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
Переглядів анотації: 105 | Завантажень PDF: 77
ARTICLE PDF
Володимир І. Черній, Лада О. Собанська, Павло О. Тополов, Аріна В. Григор’єва
65-71
ВПЛИВ БІОСУМІСНОСТІ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО КОНТУРУ ОКСИГЕНАТОРА НА РІВЕНЬ ГЕМОЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЮ КИСНЕВОГО СТАТУСУ ПІД ЧАС МІНІІНВАЗИВНОГО АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ
Переглядів анотації: 103 | Завантажень PDF: 70
ARTICLE PDF (English)

Соціальна медицина та громадське здоров'я

Сергій Б. Дорогань, Олександр А. Шевченко, Валерія М. Лехан, Олексій В. Шевяков, Надія І. Оперчук, Наталя Г. Мікрюкова, Олексій М. Чередніченко
72-78
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ РАДІОТРИВОЖНИХ СТАНІВ НАСЕЛЕННЯ В ДОКОВІДНИЙ ПЕРІОД
Переглядів анотації: 91 | Завантажень PDF: 79
ARTICLE PDF (English)
Лілія В. Крячкова, Михайло Ю. Коробко
79-86
УЧАСТЬ РІЗНИХ ГРУП СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів анотації: 84 | Завантажень PDF: 86
ARTICLE PDF

Медична реабілітація

Андрій С. Кравець, Зіновій М. Ящишин, Вікторія І. Горошко
87-91
ПАЦІЄНТИ З ГЕМІПАРЕЗОМ І МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Переглядів анотації: 94 | Завантажень PDF: 88
ARTICLE PDF (English)

Літературні огляди

Володимир I. Черній
92-105
МУЛЬТИМОДАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ERAS
Переглядів анотації: 129 | Завантажень PDF: 106
ARTICLE PDF
Вікторія І. Горошко, Євгенія Г. Хоменко, Андрій І. Горошко
106-113
КОРЕКЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МІНІМІЗАЦІЇ КОРОТКОЗОРОСТІ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів анотації: 113 | Завантажень PDF: 75
ARTICLE PDF (English)
Ігор М. Грубник, Анжела Б. Ольховська, Ніна В. Коляденко, Микола М. Шопша, Олена Л. Шопша, Христина С. Живаго
114-129
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ГІНКГО БІЛОБА В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ СІМ'ЯМ З НАСЛІДКАМИ ПСИХОТРАВМИ ВІЙНИ
Переглядів анотації: 125 | Завантажень PDF: 83
ARTICLE PDF (English)
Оксана Г. Стрельченко, Ігор Д. Пастух, Олександр С. Доценко, Ірина Г. Бухтіярова, Світлана П. Кошова
130-139
ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Переглядів анотації: 107 | Завантажень PDF: 66
ARTICLE PDF (English)