№ 2 (2024): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868; eISSN 3041-1521

УДК 614.21

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті, опубліковані в журналі, отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF (English)

Клінічна медицина

Oлександр Ю. Іоффе, Тетяна В. Тарасюк, Микола С. Кривопустов, Олександр П. Стеценко
6-13
ПОКРАЩЕНИЙ ШЛЯХ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ У ПАЦІЄНТІВ З ВЕНТРАЛЬНИМИ ГРИЖАМИ: ЧИ ПОТРІБНО ЗАСТОСОВУВАТИ?
Переглядів анотації: 140 | Завантажень PDF: 102
ARTICLE PDF (English)
Андрій В. Лупир, Олексій В. Поляков
14-20
ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ НА РІВЕНЬ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА СТАН ПОРОЖНИНИ НОСА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ РИНІТ, СПРОВОКОВАНИЙ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ВИРОБНИЦТВА
Переглядів анотації: 111 | Завантажень PDF: 87
ARTICLE PDF (English)
Олександр Ю. Іоффе, Віктор О. Невмержицький, Микола С. Кривопустов, Юрій А. Діброва, Юрій П. Цюра
21-27
МАРКЕРИ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ШУНТУВАННЯ ШЛУНКУ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ
Переглядів анотації: 93 | Завантажень PDF: 101
ARTICLE PDF
Наталія В. Косей, Галина В. Ветох, Еліна Ф. Чайковська, Тетяна І. Юсько, Інна І. Дайнеко
28-34
СОНОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ В ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОГО ЦЕРВІЦИТУ
Переглядів анотації: 127 | Завантажень PDF: 100
ARTICLE PDF (English)

Дослідження

Руслан В. Салютін, Костянтин О. Юзвик
35-42
ВПЛИВ АУТОМЕЗОКОНЦЕНТРАТУ ТРОМБОЦИТІВ НА ЕТАПИ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПЕЧІНКОВОГО ЗАЛИШКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВИКОНАННЯ ОБ’ЄМНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РЕЗЕКЦІЙ ПЕЧІНКИ
Переглядів анотації: 79 | Завантажень PDF: 72
ARTICLE PDF
Наталія В. Бабченко, Юлія В. Дєєва, Сергій Е. Коновалов, Олексій В. Мотайло
43-48
ПОКАЗНИКИ ЕКСПРЕСІЇ МУКОПОЛІСАХАРИДІВ MUC 5АС ТА MUC 1 В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ ПОСТНАЗАЛЬНОГО СТІКАННЯ ТА ВИКРИВЛЕННЯМ НОСОВОЇ ПЕРЕДІЛКИ
Переглядів анотації: 101 | Завантажень PDF: 75
ARTICLE PDF (English)
Михайло І. Безега, Сергій Б. Безшапочний, Світлана В. Зачепило, Валентина П. Полянська, Нелля О. Боброва
49-59
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИЧНОГО БАКТЕРІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В ФОРМІ СПРЕЯ ДЛЯ ГОРЛА В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ВІРУСНОГО ТОНЗИЛІТУ
Переглядів анотації: 97 | Завантажень PDF: 106
ARTICLE PDF (English)
Юрій. А. Кушнір
60-68
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕГАТИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ
Переглядів анотації: 109 | Завантажень PDF: 79
ARTICLE PDF (English)
Галина З. Мороз, Ірина М. Гідзинська, Олександр М. Ткаленко, Ірина М. Ткачук, Анастасія К. Соколюк
69-74
ВПРОВАДЖЕННЯ ПАЦІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З КОМОРБІДНИМИ СТАНАМИ
Переглядів анотації: 82 | Завантажень PDF: 70
ARTICLE PDF
Оксана М. Каширцева, Аліна Є. Новохатня, Людмила О. Хоменко, Олексій А. Опарін, Тетяна М. Опаріна
75-82
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНИХ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ШЛЯХІВ КОРЕКЦІЇ
Переглядів анотації: 119 | Завантажень PDF: 80
ARTICLE PDF
Вікторія В. Петрушенко, Дмитро І. Гребенюк, Ігор П. Марцинковський, Дмитро П. Слободянюк, Ярослав В. Радьога, Сергій А. Сідоров, Василь В. Мосьондз
83-91
ВПЛИВ ПЕРМАНЕНТНОГО СТРЕСУ, СПРИЧИНЕНОГО ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ, НА СТАН ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ НА ТЛІ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ
Переглядів анотації: 136 | Завантажень PDF: 86
ARTICLE PDF (English)

Соціальна медицина та громадське здоров'я

Олена C. Волярська, Юліус Матульчік, Ольга В. Пучина, Леніна В. Задорожна-Княгницька
92-98
МЕДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В СЛОВАЧЧИНІ ТА УКРАЇНІ
Переглядів анотації: 134 | Завантажень PDF: 83
ARTICLE PDF (English)
Тамара С. Вацеба, Любов К. Соколова, Василь Є. Нейко, Валентина В. Дзвонковська, Оксана В. Муравльова, Володимир В. Дерпак
99-105
ВПЛИВ ДІАБЕТ-АСОЦІОВАНИХ ЧИННИКІВ ОНКОГЕНЕЗУ НА РИЗИК РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І ТІЛА МАТКИ ТА НА ВИЖИВАНІСТЬ ЖІНОК ІЗ ВКАЗАНИМИ ЛОКАЛІЗАЦІЯМИ РАКУ
Переглядів анотації: 105 | Завантажень PDF: 68
ARTICLE PDF (English)

Літературні огляди

Андрій П. Русанов, Володимир В. Вітомський, Ірина В. Рой, Наталія О. Борзих, Марина В. Вітомська
114-124
КОРОТКОСТРОКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОМАШНЬОЇ ТА АМБУЛАТОРНОЇ ПРОГРАМ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЗАМОРОЖЕНОМУ ПЛЕЧІ ТА МІОФАСЦІАЛЬНОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ
Переглядів анотації: 112 | Завантажень PDF: 84
ARTICLE PDF (English)