Том 4 № 9-10 (2019): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Статті, опубліковані в журналі отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Проблематика: клінічна медицина, профілактична медицина, громадське здоров’я та соціальна медицина.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF
Д. Д. Дячук
6-11
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ: ВІД ПОЛІКЛІНІКИ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ
Переглядів анотації: 253 | Завантажень PDF: 250
ARTICLE PDF
М. Г. Проданчук; А. А. Калашніков, Н. В. Курділь
12-21
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ
Переглядів анотації: 233 | Завантажень PDF: 115
ARTICLE PDF
О. Д. Гавловський, І. А. Голованова, М. В. Хорош, М. М. Товстяк
22-30
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ СЕРЕД УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
Переглядів анотації: 245 | Завантажень PDF: 276
ARTICLE PDF
О. О. Ошивалова, О. Л. Зюков
31-40
ОБҐРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ
Переглядів анотації: 358 | Завантажень PDF: 100
ARTICLE PDF
О. Б. Кощинець, В. В. Капечук, Н. Ю. Крицун
41-46
ОСОБЛИВОСТІ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ПРОГРЕСУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ГЛАУКОМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІЗНІХ СТАДІЙ ЗАХВОРЮВАННЯ
Переглядів анотації: 177 | Завантажень PDF: 69
ARTICLE PDF
О. Є. Каніковський, А. В. Осадчий, О. А. Коцюра, А. В. Томашевський, Т. П. Зарезенко
47-52
СФІНКТЕРОПЛАСТИКА В ЛІКУВАННІ АНАЛЬНОЇ ІНКОНТИНЕНЦІЇ НА ҐРУНТІ НЕКРОТИЧНОГО ФАСЦИЇТУ ПРОМЕЖИНИ
Переглядів анотації: 244 | Завантажень PDF: 154
ARTICLE PDF
В. Я. Камінський, Л. Є. Ковальчук, Р. І. Яцишин
53-60
ОЦІНКА АСОЦІАЦІЙ МІЖ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК: ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ІЗ НЕФРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ І ГРУПАМИ КРОВІ СИСТЕМ АВ0 І РЕЗУС
Переглядів анотації: 185 | Завантажень PDF: 95
ARTICLE PDF
О. Ю. Міщенюк, О. М. Костюкевич, Л. К. Беньковська, А. М. Кравченко
61-67
ВНЕСОК НОСІЙСТВА АЛЕЛЬНОГО ВАРІАНТА G1691A ГЕНА V ФАКТОРА КОАГУЛЯЦІЇ В РОЗВИТОК ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ФАКТОРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ В ОСІБ ІЗ ВТОРИННИМ ЛЕЙКОЦИТОЗОМ, ТРОМБОЦИТОЗОМ ТА ЕРИТРОЦИТОЗОМ
Переглядів анотації: 206 | Завантажень PDF: 126
ARTICLE PDF
Н. М. Оводюк
68-75
ВПЛИВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА КОГНІТИВНУ ФУНКЦІЮ У ХВОРИХ З ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Переглядів анотації: 190 | Завантажень PDF: 910
ARTICLE PDF

Профілактична медицина

Т. Б. Бевзенко, А. О. Мантула
83-92
РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ
Переглядів анотації: 200 | Завантажень PDF: 195
ARTICLE PDF
В. Б. Замкевич, М. Д. Дячук, Т. С. Грузєва
93-99
ОЦІНКА ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ НАСЕЛЕННЯМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМ ПРОБЛЕМ
Переглядів анотації: 330 | Завантажень PDF: 150
ARTICLE PDF

Клінічна медицина

Т. В. Вашека, С. В. Тукаєв, Б. І. Паламар, О. М. Долгова, С. В. Федорчук
100-107
ЗВ'ЯЗОК АЛЕКСИТИМІЇ З ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ, ЕМОЦІЙНОЮ СФЕРОЮ ТА ПСИХІЧНИМИ СТАНАМИ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів анотації: 259 | Завантажень PDF: 231
ARTICLE PDF
І. О. Михайлошина
108-116
КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РЕПРОДУКТИВНІЙ ФУНКЦІЇ ЖІНКИ, ВАГІТНОСТІ ТА ЇЇ КІНЦЕВОМУ РЕЗУЛЬТАТІ
Переглядів анотації: 294 | Завантажень PDF: 324
ARTICLE PDF