Прогнозування розвитку ішемічного інсульту у пацієнтів з церебральним атеросклерозом і цукровим діабетом
ARTICLE PDF

Ключові слова

церебральний атеросклероз, цукровий діабет, прогнозування ішемічного інсульту

Як цитувати

Тронько, М. Д., Кондратюк, В., Черська, М., & Гур’янов, В. Г. (2020). Прогнозування розвитку ішемічного інсульту у пацієнтів з церебральним атеросклерозом і цукровим діабетом. Клінічна та профілактична медицина, 3(13), 77-85. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(13).2020.09

Анотація

Цереброваскулярна патологія та метаболічні порушення - проблеми сучасної охорони здоров'я, що мають колосальну медико-соціальну значимість. Високий відсоток не тільки смертності, а й інвалідизації визначає надзвичайну актуальність вивчення їх різних аспектів, а наявність поєднаної патології вимагає вироблення персоніфікованого підходу до тактики ведення таких хворих.

Метою нашого дослідження є прогнозування розвитку ІІ на підставі показників структурно-функціонального стану серця і церебральних судин і варіабельності ритму серця у пацієнтів з церебральним атеросклерозом (ЦА) і ЦД2. Матеріали та методи. У комплексному клініко-інструментальному дослідженні взяли участь 229 пацієнтів з ЦА 1-3-го ступеня. Дизайн дослідження: просте, проспективне, нерандомізоване, з послідовним включенням пацієнтів. Всі пацієнти проходили інструментальні дослідження: трансторакальная ЕхоКГ, електрокардіографія ЕКГ, ультразвукова доплерографія судин голови і шиї, МРТ головного мозку. Всі пацієнти приймали антигіпертензивні і антидіабетичні препарати, антиагреганти, статини. Результати: Пацієнти були розділені на 2 групи: І - з ЦА 1-2-го ступеня, ІІ - з ЦА 3 ступеня (які перенесли ішемічний атеротромботический інсульт (ІІ)). Середній вік = 65.1 ± 10.5 і 65.4 ± 9.1 років, відповідно. Частка чоловіків склала 21,2% в 1-й і 52% у 2-й групах. Кількість пацієнтів з ЦД 2 типу, середній рівень глюкози натще і глікозильованого гемоглобіну можна було порівняти в обох групах. У всіх пацієнтів на момент обстеження було досягнуто цільове значення АТ і компенсація ЦД2. У проведеному нами дослідженні для пацієнтів з ЦА була встановлена негативна зв'язок ІІ з іКДР і позитивні зв'язку з товщиною МЖПд і чоловічою статтю, що логічно пояснює важливу роль геометрії ЛШ у розвитку ІІ. Для пацієнтів з ЦД2 була встановлена ​​негативна зв'язок ІІ з показником діастолічної функції ЛШ і позитивні - з рівнем глюкози натще і товщиною КІМ.

Висновок: На підставі багатофакторного регресійного аналізу у пацієнтів з ЦА з розвитком ІІ виявлено наявність зв'язку товщини МЖПд, іКСР, іКДР і чоловічої статі (AUC = 0.94 (CI 0.91 - 0.97), а у пацієнтів з ЦД2 і ЦА - рівня глюкози натще, товщини МЖПд, товщини КІМ і Е / А AUC = 0,99 (95% CI 0.94 - 1.00).

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(13).2020.09
ARTICLE PDF

Посилання

Kalenova, IE, Shmyirev, VI, Boyarintsev, VV, Chetkarev, YE, Ardashev VN (2019). Prognozirovanie vozniknoveniya ishemicheskogo insulta Prediction of the occurrence of ischemic stroke. Clinical Medicine, 9. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-vozniknoveniya-ishemicheskogo-insulta

Kondratyuk, VE., Ena LM. Osoblivosti zmin elektrichnoyi gomogennosti miokarda u vzaemozv'yazku z pokaznikami strukturno-funktsionalnogo stanu sertsya u hvorih starshogo viku, yaki perenesli ishemichniy insult, na tli arterialnoyi gipertenziyi (2013). The peculiarities of changes in the electrical homogeneity of the myocardium in connection with the indicators of the structural and functional stance of the heart in elderly patients, who suffered an ischemic stroke, on the background of arterial hypertension. Heart and vessels, 2, 43 - 54.

Petrie, A, Sabin, C. (2009). Medical Statistics at a Glance. 3rdedition. Wiley Blackwell, 180. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2010.01210.x

Abraham, TM, Pencina, KM, Pencina, MJ, Fox, CS. Trends in diabetes incidence: the Framingham Heart Study (2015). Diabetes Care, 38(3), 482-487. Available at: https://doi.org/10.2337/dc14-1432

Banerjee, C, Chimowitz MI. (2017). Stroke Caused by Atherosclerosis of the Major Intracranial Arteries. Circ Res., 120(3), 502-513. Available at: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.308441

Chen, R., Ovbiagele, B., & Feng, W. (2016). Diabetes and Stroke: Epidemiology, Pathophysiology, Pharmaceuticals and Outcomes. The American journal of the medical sciences, 351(4), 380–386. Available at: https://doi.org/10.1016/j.amjms.2016.01.011

Chowdhury, M., Yeasmin, F., Rabi, D. M., Ronksley, P. E., & Turin, T. C. (2019). Predicting the risk of stroke among patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of C-statistics. BMJ open, 9(8), e025579. Available at: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025579

Gao, X, Song, J, Watase, H, et al. Differences in Carotid Plaques Between Symptomatic Patients With and Without Diabetes Mellitus (2019). Arterioscler Thromb Vasc Biol., 39(6), 1234-1239. Available at: https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.118.312092

Hill, MD. Stroke and diabetes mellitus (2014). Handb Clin Neurol., 126, 167-174.

International Diabetes Federation (2016). Diabetes and cardiovascular disease. Brussels: International Diabetes Federation, 1–144. http://www.idf.org/cvd

Kim, JS, Kim, YJ, Ahn, SH, Kim, BJ. Location of cerebral atherosclerosis: Why is there a difference between East and West? (2018). Int J Stroke, 13(1), 35-46. Available at: https://doi.org/10.1177/1747493016647736

Lau, LH., Lew, J, Borschmann, K, Thijs, V, & Ekinci, EI. (2019). Prevalence of diabetes and its effects on stroke outcomes: A meta-analysis and literature review. Journal of diabetes investigation, 10(3), 780–792. Available at: https://doi.org/10.1111/jdi.12932

Li, M., Zhao, C., Li, T. et al. (2016). The coexistence of carotid and lower extremity atherosclerosis further increases cardio-cerebrovascular risk in type 2 diabetes. Cardiovasc Diabetol., 15, 43. Available at: https://doi.org/10.1186/s12933-016-0360-2

Ma, YH, Leng, XY, Dong, Y, et al. (2019). Risk factors for intracranial atherosclerosis: A systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis, 281, 71-77. doi: 10.18632/aging.102216

Schnell, O, Rydén, L, Standl, E, Ceriello, A, & D&CVD EASD Study Group (2017). Updates on cardiovascular outcome trials in diabetes. Cardiovascular diabetology, 16(1), 128. Available at: https://doi.org/10.1186/s12933-017-0610-y

van der Flier, W, Skoog, I, Schneider, J et al. (2018). Vascular cognitive impairment. Nat Rev Dis Primers 4, 18003. Available at: https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.3

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.