КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В ТА С У ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ: МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МОНІТОРИНГУ
ARTICLE PDF

Ключові слова

хронічний гепатит В і С
діти
клініко-лабораторні особливості
печінка
фіброз

Як цитувати

Незгода, І., & Демчишин, Я. (2023). КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В ТА С У ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ: МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МОНІТОРИНГУ. Клінічна та профілактична медицина, 3(25), 81-86. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.11

Анотація

Вступ. У сучасній гепатології особливе місце посідають хронічні вірусні гепатити, у тому й числі В та С, адже сьогодні вони займають лідируючі позиції за поширеністю, можливістю виникнення важких ускладнень, а також стають причиною смерті, як дорослого, так й дитячого населення. Фахівці повинні розуміти особливості клінічного перебігу, лабораторної діагностики вірусних гепатитів, адже дані аспекти допоможуть імплементувати своєчасну діагностику та лікування даної патології.

Мета. Оцінити клініко-лабораторні особливості перебігу хронічних вірусних гепатитів В та С у дітей шляхом визначення закономірностей між параметричними індексами, що характеризують процеси фіброзу печінки.

Матеріали та методи. У процесі наукового дослідження обстежено 49 дітей, серед яких – 29 дітей із діагнозом хронічного вірусного гепатиту В та С (група І) та 20 практично здорових дітей (група ІІ). Діагнози ХГВ та ХГС були підтвердженими методом ПЛР та специфічними маркерами, що виявляються ІФА. Усім обстеженим пацієнтам проводився збір анамнезу, загальноклінічний огляд, лабораторне обстеження, розрахунок діагностичних індексів CDS, Lok, GUCI, APRI, FIB-4 та «Fibrotest». Статистична обробка даних проводилась за допомогою програмного забезпечення «R-Studio» та «Statistica 10.0» із використанням методів дескриптивної статистики, кореляційного аналізу. Достовірність вважалась значущою при p<0,05. Дослідження проводилось з дотриманням принципів Гельсінської декларації.

Результати. Встановлено, що рівні АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, непрямого білірубіну, міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) були достовірно вищими у обстежених пацієнтів І групи. Рівень індексу CDS був достовірно вищим у обстежених І групи (5,97±0,30), порівняно із пацієнтами ІІ групи (4,35±0,28) (p<0,001). Подібна тенденція мала місце із індексом Lok та FIB-4 (p<0,001). Індекси GUCI та APRI були достовірно вищими у пацієнтів І групи (1,02±0,22; 0,73±0,04), порівняно із обстеженими пацієнтами ІІ групи (0,27±0,02; 0,23±0,02) (p<0,01).

Висновки. Імплементація системи неінвазивних індексів у клінічну практику з метою менеджменту дітей із хронічними гепатитами В та С дозволить динамічно відслідкувати процеси фіброгенезу печінки.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.11
ARTICLE PDF

Посилання

Aripov, A. N., Aripov, O. A., Akhunjanova, L. L., Nabiev, A. O., Karimov, Sh. B., Muhammadjonov, B. B., & Khamroev, T. T. (2022). Achievements and prospects in the diagnosis and treatment of hepatitis, current problems of viral etiology of hepatitis in children. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 7, 117–124. Retrieved from : http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/212

Odenwald, M. A., & Paul, S. (2022). Viral hepatitis: Past, present, and future. World Journal of Gastroenterology, 28(14), 1405.

Indolfi, G., Abdel-Hady, M., Bansal, S., Debray, D., Smets, F., Czubkowski, P., ... & Fischler, B. (2020). Management of hepatitis B virus infection and prevention of hepatitis B virus reactivation in children with acquired immunodeficiencies or undergoing immune suppressive, cytotoxic, or biological modifier therapies. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 70(4), 527-538.

Yang, CHT, Yoo, ER, Ahmed, A. (2017). The Role of Direct-acting Antivirals in the Treatment of Children with Chronic Hepatitis C. J Clin Transl Hepatol., Mar 28, 5(1), 59-66. doi: 10.14218/JCTH.2016.00053.

Nezgoda, I., Moroz, L., Singh, S., Singh, O. (2020). Modern approaches in management of children with chronic hepatitis b in remission of acute lymphoblastic leukemia. Georgian Med News, Nov, (308), 71-79. PMID: 33395645.

Kh, S. B., & Sh, A. F. (2023). Clinical and biochemical parallels of insulin resistance in patients with chronic hepatitis C. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 4(1), 175-183.

Valishin, D. A., Sh, M. R., Kildibekova, R. N., & Iskhakov, E. R. (2021). Extrahepatic Manifestations Of Chronic Viral Hepatitis C (Literature Review). Nveo-natural volatiles & essential oils journal, 7396-7403.

Cacoub, P., & Asselah, T. (2022). Hepatitis B virus infection and extra-hepatic manifestations: a systemic disease. The American Journal of Gastroenterology, 117(2), 253-263.

Uchenna Agbim & Sumeet K. Asrani (2019). Non-invasive assessment of liver fibrosis and prognosis: an update on serum and elastography markers. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 13, 4, 361-374. DOI: 10.1080/17474124.2019.1579641

Li, C., Li, R., Zhang, W. (2018). Progress in non-invasive detection of liver fibrosis. Cancer Biol Med., May, 15(2), 124-136. doi: 10.20892/j.issn.2095-3941.2018.0018.

Panel, C. P. G., Berzigotti, A., Tsochatzis, E., Boursier, J., Castera, L., Cazzagon, N., ... & European Association for the Study of the Liver. (2021). EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis–2021 update. Journal of hepatology, 75(3), 659-689.

Bogdan Procopet , Annalisa Berzigotti. (2017). Diagnosis of cirrhosis and portal hypertension: imaging, non-invasive markers of fibrosis and liver biopsy, Gastroenterology Report, 5, 2, 79–89. https://doi.org/10.1093/gastro/gox012

Berezenko, V. S., Tkalik, O. M., Dyba, M. B., Krat, V. V., & Mykhailіuk, H. Z. (2021). Assessment of liver fibrosis in children with chronic HBV infection by non-invasive methods. Modern Pediatrics. Ukraine, 6, 118, 9-24.

Alkhouri, N., Mansoor, S., Giammaria, P., Liccardo, D., Lopez, R., & Nobili, V. (2014). The development of the pediatric NAFLD fibrosis score (PNFS) to predict the presence of advanced fibrosis in children with n onalcoholic fatty liver disease. PloS one, 9(8), e104558.

Hwang, J., Yoon, H. M., Kim, K. M., Oh, S. H., Namgoong, J. M., Kim, D. Y., & Cho, Y. A. (2021). Assessment of native liver fibrosis using ultrasound elastography and serological fibrosis indices in children with biliary atresia after the Kasai procedure. Acta Radiologica, 62(8), 1088-1096.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.