РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (До 180-річчя НМУ імені О.О. Богомольця)
ARTICLE PDF

Ключові слова

Соціально-гігієнічна наукова школа
наукова діяльність
освітній процес
підготовка кадрів
розбудова національної системи охорони здоров’я
науковий супровід реформ
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Як цитувати

Грузєва , Т. С. (2022). РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (До 180-річчя НМУ імені О.О. Богомольця). Клінічна та профілактична медицина, (2), 4-15. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.01

Анотація

Метою роботи є дослідження процесів розбудови Київської соціально-гігієнічної наукової школи в період незалежності України, її внеску у розвиток медико-соціального наукового напряму та розбудову системи охорони здоров’я.

Матеріали і методи. Джерелами інформації стали опубліковані наукові праці та звітні матеріали. Методологія будувалася на застосуванні історико-бібліографічного та інформаційно-аналітичного методів.

Результати. З 1991 р. розпочався новий етап розвитку Київської соціально-гігієнічної наукової школи, тісно пов’язаний з державотворчими процесами в країні. Важливими науковими завданнями представників цієї школи стали наукове обгрунтування нової національної системи охорони здоров’я, підготовка для неї сучасних спеціалістів у сфері соціальної медицини та організації охорони здоров’я, оптимізація організації та управління медичними службами, розвиток системи громадського здоров’я тощо. Кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, згодом трансформована у кафедру соціальної медицини та громадського здоров’я, продовжила традиції, закладені у попередні роки, з розвитку науково-освітнього напряму в соціальній медицині та організації охорони здоров’я, наповнила його сучасним змістом. Представники школи стали розробниками низки важливих стратегічних та програмних документів з розбудови галузі, у т.ч. концепцій, державних програм, національних планів, активно працювали над формуванням нормативно-правової бази охорони здоров’я. Кафедра в якості науково-методичного центру провадження освітнього процесу за медико-соціальним напрямом здійснювала розробку нових сучасних освітніх програм з соціальної медицини, громадського здоров’я та їх навчально-методичного забезпечення. Співробітники кафедри є розробниками освітніх стандартів та примірних програм. Педагогічний персонал кафедри очолив роботу з написання та видання низки нових національних підручників та навчальних посібників для забезпечення викладання профільних навчальних дисциплін. З часом вихідці кафедри поповнили колективи інших науково-освітніх закладів та установ, що сприяло розгалуженню Київської соціально-гігієнічної наукової школи, її розширенню та поступальному розвитку. Велася активна підготовка нових кадрів соціальних гігієністів для науково-освітніх установ та закладів, практичної охорони здоров’я. Потужного розвитку набуло міжнародне співробітництво, співпраця представників школи з ВООЗ, ЄРБ ВООЗ, іншими міжнародними організаціями в охороні здоров’я.

Висновок. Відновлення незалежності України поклало початок новому етапу розвитку Київської соціально-гігієнічної наукової школи, який триває дотепер. Він характеризується активною трансформацією та інтернаціоналізацією медико-соціального наукового та освітнього напрямів в охороні здоров’я в контексті побудови нової національної системи охорони здоров’я, наукового супроводу реформ, підготовки нової сучасної плеяди соціальних гігієністів, створенням нових та зміцненням існуючих осередків цієї школи, розширенням міжнародного співробітництва.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.01
ARTICLE PDF

Посилання

Naukovi shkoly Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomoltsia. (2021). [Scientific schools of the Bogomolets National Medical University]. Kyiv. 180 s.

Honcharuk, Ye. H., Andrushchuk, A. O., Bobryk I. I., et al. (2001). 160 rokiv Natsionalnomu medychnomu universytetu imeni O.O. Bohomoltsia [160 years of the Bogomolets National Medical University]. K.: Stolittia. 2001. 368 s.

Gruzieva, T. S. (2021). Vytoky formuvannia Kyivskoi sotsialno-hihiienichnoi naukovoi shkoly: vid osnov likareznavstva, medychnoi politsii i sanitarnoi statystyky do sotsialnoi medytsyny ta hromadskoho zdorovia [Origins of formation of Kyiv social and hygienic scientific school: from the fundamentals of medical science, medical police and sanitary statistics to social medicine and public health]. Clinical and Preventive Medicine. 3. P.4–12. doi: https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.01.

Gruzieva, T. S. (2021). Rozvytok Kyivskoi sotsialno-hihiienichnoi naukovoi shkoly u KhKh stolitti (1920-1990 rr.) [Development of Kyiv social and hygienic scientific school in the xx century (1920–1990)]. Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine. 3. P. 64-70. doi: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12630.

Kotsur, V. P., Kotsur, N. I., Tovkun, L. P. (2013). O.V. Korchak-Chepurkivskyi (1857 – 1947): shliakh vid zemskoho likaria do akademika UAN – VUAN – AN URSR: monohrafiia [O. V. Korchak-Tchepurkivsky (1857 – 1947): the way from zemsky doctor to Academic of UAS – NAS – AS USSR]. Pereiaslav-Khmelnytskyi. 2013. 601 s.

Ganitkevych, Y. V., Golyachenko, O. M. (2002). Овксентій Корчак-Чепурківський - фундатор національної вищої медичної школи та медичної науки (до 145-річчя з дня народження) [Ovsentiy Korchak-Chepurkivskiy – foundator of national high medical school and medical knowledge (to the 145-th anniversary of birthday)]. Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine. 4. P. 86–89.

Kundiyev, Y. l. (2006). Akademik Ovksentii Vasylovych Korchak Chepurkivskyi (trahichna dolia vchenoho) [Academician Ovksenty Vasilyevich Korchak-Chepurkovsky (the tragic fate of a scientist)]. Ukrainian journal of Occupational Health. 1. P. 75–79.

Stupak, F. Y. (2014). Akademik O.V. Korchak-Chepurkivskyi [Academician O. V. Korchak-Chepurkovskyi]. Bulletin of the Academy of Labor and Social Relations of the Federation of Trade Unions of Ukraine. 2. P. 122–126.

Moskalenko, V. F., Gruzieva, T. S. (2006). Natsionalnyi medychnyi universytet imeni O. O. Bohomoltsia: mynule, sohodennia, maibutnie [Bogomolets National Medical University: past, present, future]. Health care of Ukraine. 1–2 (20–21). P. 84–87.

Oleksandr Abramovych Hrando : [nekroloh] [Oleksandr Abramovich Grando: [Obituary]. (2004). Agapit: Ukrainian historical medical journal. 14-15. P. 3–4.

Tsiborovskyi, O. M. (2010). Na varti zdorovia : istoriia stanovlennia sotsialnoi medytsyny i okhorony hromadskoho zdorovia v Ukraini : monohrafiia [On guard of health: the history of the formation of social medicine and public health in Ukraine: monograph]. Kyiv: Fakt. 687 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.