МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ
ARTICLE PDF

Ключові слова

ревматоїдний артрит
спеціалізована медична допомога
якість життя
методи та інструменти оцінки

Як цитувати

Дубовик, В., Грузєва, Т., & Іншакова, Г. (2022). МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ. Клінічна та профілактична медицина, 2(20), 66-72. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.08

Анотація

Стратегічною метою охорони здоров’я є збереження та зміцнення здоров’я,  подовження тривалості життя та покращення його якості. З огляду на це, оцінка якості життя пацієнтів з певною патологією є важливим медико-соціальним завданням в контексті визначення ефективності лікування та обгрунтування  і розробки профілактичних заходів та коригуючих впливів.

Актуальність оцінки якості життя пацієнтів з ревматоїдним артритом є очевидною, з огляду на поширеність  серед населення та тяжкість перебігу патології, реформування системи надання медичної допомоги, ускладнюючі чинники, у т. ч. пандемію SARS-CoV-2 [1]. Існує необхідність включення оцінки якості життя у перелік обов'язкових методів дослідження з метою вивчення ефективності фармакологічних та нефармакологічних методів лікування пацієнтів з ревматоїдним артритом в динаміці, враховуючи тривалий перебіг захворювання та його вплив на повсякденне життя.

В сучасних  умовах використовується низка методів та інструментів з оцінки якості життя пацієнтів, які мають свої особливості та переваги. Очевидно, буде продовжено пошук більш точних методик оцінки якості життя даної категорії пацієнтів, які стануть стандартом оцінки ефективності лікування.

Численні дослідження підтверджують, що ревматоїдний артрит викликає погіршення всіх аспектів якості життя, зокрема, розлади психічного здоров’я, а також соціальну дисфункцію. Активність захворювання, оцінена за допомогою шкали DAS-28 [2], є найбільш прогностичним фактором у пацієнтів. Вона негативно корелює з якістю життя і позитивно корелює з депресією та тривогою.

В сучасних умовах активних змін в підходах до організації надання медичної допомоги,  системних викликів на кшталт  пандемії COVID-19 важливим є виявлення  та застосування швидких і найбільш ефективних методів оцінки стану пацієнтів з хронічною патологією,  у т. ч. з ревматоїдним артритом, до та після лікування. Також важливо ідентифікувати основні фактори, що призводять до зниження якості життя пацієнтів, та розробити план заходів щодо оптимізації організації надання медичної допомоги відповідно до потреб пацієнтів.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.08
ARTICLE PDF

Посилання

Pietrabissa, G, Simpson, S.G. (2020). Psychological consequences of social isolation during COVID-19 outbreak. Front Psychol, 11. https//doi.org/10.3389/fpsyg.2020..

Van Riel, P.L, Renskers, L. (2016). The Disease Activity Score (DAS) and the Disease Activity Score using 28 joint counts (DAS28) in the management of rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol, 34(5), 40–44.

van Delft, M. A. M., Huizinga, T. J. (2020). An overview of autoantibodies in rheumatoid arthritis. J of Autoim, 110. https//doi.org/ 10.1016/j.jaut.2019.102392.

ACR 2021: 100+ Arthritis and Rheumatic Disease Updates You Need to Know. (2021). Retrieved from : https://creakyjoints.org/about-arthritis/acr-2021-research-updates/.

Akkaya, F., Kiyak, E. (2018). Evaluation of the loneliness, social support and quality of life in patients with rheumatoid arthritis. Int J Caring Sci, 11(1), 457-463.

Landewé, R.B, Machado, P.M., Kroon, F. et al. (2020). EULAR provisional recommendations for the management of rheumatic and musculoskeletal diseases in the context of SARS-CoV-2. Ann Rheum Dis, 79(7), 851–858. https//doi.org/10.1136/annrheumdis-202 0-217877.

Cella, D. F. (1994). Quality of Life: concepts and definition. J. Pain and Symptom Manag, 9(3), 186-192. https//doi.org/10.1016/0885-3924(94)90129-5

MAPI Research Institute. Retrieved from : https://www.mapi-institute.com.

Tesio, L. (2009). Quality of life measurement: one size fits all. Rehabilitation medicine makes no exception. J Med Pers, 7(1), 5–9. https//doi.org/10.1007/s12682-009-0002-5.

Wenger, N. K., Mattson, M. E., Furberg, C. D., Elinson, J. (1984). Assessment of quality of life in clinical trials of cardiovascular therapies. Am. J. Cardiol, 54(7), 908–913. https//doi.org/10.1016/s0002-9149(84)80232-5.

WHO Quality of Life Assessment Group. What quality of life? (1996). World Health Forum, 517(‎4), 354–356. Retrieved from : https://apps.who.int/iris/handle/10665/54358

Ponyk, R.M., Korytko, Z.I. (2019). Zakhvoriuvanist ta osoblyvosti reabilitatsii khvorykh na revmatoidnyi artryt v umovakh sohodennia [The incidence and features of rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis in modern medicine]. Achievements of clinical and experimental medicine, 3, 183–187. [in Ukrainian].

SF-36 Health Status Survey (SF-36). RAND 36-Item Health Survey 1.0 Questionnaire Items. Retrieved from : https://www.rand.org/health-care/surveys_tools/mos/36-item-short-form/survey-instrument.html.

Hays, R.D., Sherbourne, C.D., Mazel, R.M. (2011). The RAND-36 Item Health Survey questionnaire (Version 1.0). Health Economics, 2(3), 217–227. https//doi.org/10.1002/hec.4730020305.

WHOQOL-BREF. Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment. Programme on Mental Health. (1996). Geneva. Retrieved from : https://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf.

Stavem, K., Augestad, L.A., Kristiansen, I.S. et al. (2018). General population norms for the EQ-5D-3 L in Norway: comparison of postal and web surveys. Health Qual Life Outcomes, 16. https//doi.org/10.1186/s12955-018-1029-1.

Self-Reported Population Health: An International Perspective based on EQ-5D. (2014). / ed. by Agota Szende, Bas Janssen, Juan Cabases. Springer, 196 p. https//doi.org/10.1007/978-94-007-7596-1.

Devlin, N.J, Brooks, R. (2017). EQ-5D and the EuroQol group: past, present and future. Appl Health Econ Health Policy, 15, 127–137.

Sickness Impact Profile – SIP. Retrieved from : http://www.mapi6trust.org/services/questionnairelicensing/catalog6questionnaires/2966sip.

McMahon, S. B. (2013). Assessment of Pain Beliefs, Coping, and Function. Wall & Melzack's Textbook of Pain, Sixth Edition. Chapter 24, 328–338.

Tański, W. (2021). The Role of Clinical Activity, Loneliness, and Satisfaction with e-Health Services as Factors Affecting Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis During the SARS-CoV-2 Pandemic. Psychology Research and Behavior Management, 14, 1581–1590. https//doi.org/ 10.2147/PRBM.S332141

Bai, B., Chen, M., Fu, L. et al. (2020). Quality of life and influencing factors of patients with rheumatoid arthritis in Northeast China. Health and Quality of Life Outcomes, 18. https//doi.org/10.1186/s12955-020-01355-7.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.