Клінічна та профілактична медицина

Поточний номер

Том 2 № 12 (2020)
Опубліковано травень 28, 2020
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Статті, опубліковані в журналі отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Проблематика: клінічна медицина, профілактична медицина, громадське здоров’я та соціальна медицина.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Актуальна проблема

Д.Д. Дячук, О.Л. Зюков, О.О. Ошивалова, Л.М. Вовк, О.В. Науменко, Н.Ю. Мельник, І.М. Сімак, Т.В. Черній, О.К. Білошицька
4-53
ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КЛІНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕГЛАМЕНТУ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПІДОЗРОЮ НА КОРОНАВІРУСНУ ХВОРОБУ (COVID -19)
Переглядів анотації: 64 | Завантажень PDF: 29
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.01
ARTICLE PDF

Профілактична медицина

Т.В. Меркулова, Т.В. Пересипкіна, O.Г. Авдієвська , Г.М. Чернякова
54-61
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 9
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.02
ARTICLE PDF

Дослідження

Т.І. Німцович, А.М. Кравченко, О.Ю. Міщенюк, К.О. Міхалєв, Т.Я. Чурсіна
90-109
МІЖВІЗИТНА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ЧОЛОВІКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ: ЗВ’ЯЗОК З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ НЕКЛАПАННОГО ҐЕНЕЗУ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 8
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.06
ARTICLE PDF
І.М. Кутя
110-119
Ефективність антиагрегантної терапії залежно від поліморфізму G634C гена ВЕФР-A при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST після черезшкірного коронарного втручання
Переглядів анотації: 40 | Завантажень PDF: 13
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.07
ARTICLE PDF
В. С. Пасько
120-125
СТАН ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ В ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 9
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.08
ARTICLE PDF (English)
В.Л. Орленко
126-134
ЦИТОКІНОВІ ЛАНКИ ІМОНУРЕГУЛЯЦІЇ ДІАБЕТАСОЦІЙОВАНИХ ОСТЕОАРТРИТІВ
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 6
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.09
ARTICLE PDF

Літературні огляди

М.В. Квасніцький
135-142
ФОРМУВАННЯ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ХРЕБТА
Переглядів анотації: 34 | Завантажень PDF: 8
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.10
ARTICLE PDF
Переглянути всі випуски

Адреса: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5, Україна
Телефон: (044) 254-68-71
Email: mag.cp.medical@gmail.com