Клінічна та профілактична медицина

Поточний номер

Том 4 № 14 (2020)
Опубліковано грудень 20, 2020
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Статті, опубліковані в журналі отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Дослідження

А.О. Іванчук, А.М. Кравченко, К.О. Міхалєв
44-51
ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Переглядів анотації: 174 | Завантажень PDF: 23
https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.03
ARTICLE PDF (English)
Н.О. Марута, С.О. Ярославцев
52-61
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ І КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИ ПРОЛОНГОВАНІЙ ДЕПРЕСИВНІЙ РЕАКЦІЇ
Переглядів анотації: 154 | Завантажень PDF: 26
https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.04
ARTICLE PDF
Ж.В. Сотнікова-Мелешкіна, Н.Г. Міхановська, Г. Є. Островська
62-69
ЛОНГІТЮДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ЩО ПОВ'ЯЗАНА ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів анотації: 102 | Завантажень PDF: 16
https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.05
ARTICLE PDF (English)

Медична реабілітація

Б.В. Грицуляк, Ю.О. Полатайко, Р.П. Герич
70-78
КОРЕКЦІЯ РИЗИКУ ПАДІННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З ПАРКІНСОНІЗМОМ ТА СИНДРОМОМ СТАРЕЧОЇ АСТЕНІЇ
Переглядів анотації: 60 | Завантажень PDF: 17
https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.06
ARTICLE PDF
Н.П. Коваль
79-87
ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗІ СТАРЕЧОЮ АСТЕНІЄЮ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ПІД ВПЛИВОМ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
Переглядів анотації: 87 | Завантажень PDF: 15
https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.07
ARTICLE PDF
З.М. Остап'як
88-96
ВПЛИВ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З САРКОПЕНІЄЮ ТА ЕКСТРАПІРАМІДНИМИ РОЗЛАДАМИ У ПОСТІММОБІЛІЗАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМУ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЕПІФІЗА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ
Переглядів анотації: 66 | Завантажень PDF: 16
https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.08
ARTICLE PDF
Переглянути всі випуски

Адреса: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5, Україна
Телефон: (044) 254-68-71
Email: mag.cp.medical@gmail.com