Клінічна та профілактична медицина

Поточний номер

Том 2 № 16 (2021)
Опубліковано червень 18, 2021
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Статті, опубліковані в журналі отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Мета і проблематика журналу: висвітлення результатів наукових досліджень у сферах клінічної та профілактичної медицини, громадського здоров’я і соціальної медицини

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Дослідження

Д.Ю. Узун, В.В. Лазоришинець, К.С. Узун
25-31
В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST
Переглядів анотації: 123 | Завантажень PDF: 31
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.03
ARTICLE PDF
Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, Т.С. Ласиця
32-38
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОМОРБІДНОСТІ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Переглядів анотації: 89 | Завантажень PDF: 32
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.04
ARTICLE PDF
Н.О. Марута, С.О. Ярославцев
39-47
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ І КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИ ПРОЛОНГОВАНІЙ ДЕПРЕСИВНІЙ РЕАКЦІЇ
Переглядів анотації: 153 | Завантажень PDF: 30
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.05
ARTICLE PDF
В.В. Парамонов, І.С. Дягіль
48-56
КУМУЛЯТИВНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ЛІМФОЇДНІ І МІЄЛОЇДНІ ЛЕЙКЕМІЇ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2001 ТА 2014 РОКАХ
Переглядів анотації: 116 | Завантажень PDF: 23
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.06
ARTICLE PDF
В.С. Пасько
57-62
ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОСТАЗУ ПРИ РІЗНИХ ПРОФІЛЯХ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
Переглядів анотації: 114 | Завантажень PDF: 26
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.07
ARTICLE PDF

Літературні огляди

В. І. Черній, Т. В. Черній, Н. В. Шестак
77-85
ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ЕСМОЛОЛУ В ПРАКТИЦІ АНЕСТЕЗІОЛОГА І ЛІКАРЯ-ИНТЕНСИВІСТІВ
Переглядів анотації: 193 | Завантажень PDF: 35
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.10
ARTICLE PDF
М.В. Квасніцький
86-98
САНОГЕНЕЗ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ, СПРИЧИНЕНИХ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМ УРАЖЕННЯМ ХРЕБТА
Переглядів анотації: 160 | Завантажень PDF: 37
https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.11
ARTICLE PDF
Переглянути всі випуски

Адреса: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5, Україна
Телефон: (044) 254-68-71
Email: mag.cp.medical@gmail.com