Конференція «Актуальні питання клінічної та профілактичної медицини: міждисциплінарні аспекти та інноваційні технології»

Науково-практична конференція за участю молодих вчених «Актуальні питання клінічної та профілактичної медицини: міждисциплінарні аспекти та інноваційні технології»

03 листопада 2022 р.

інформаційне повідомлення №1 | інформаційне повідомлення №2 | картка заходу


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (PDF)  |  РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ (PDF)


ВІДЕОЗАПИС КОНФЕРЕНЦІЇ

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Постерна сесія

Особливості лікування переломів проксимального відділу стегна у пацієнтів з COVID-19
Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Скобенко Є.О.
Автор для листування: Скобенко Євгеній Олександрович – к.мед.н., завідувач відділу відновлювальної та реконструктивної ортопедії та реабілітації, Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Київ, Україна; e-mail: skobenko1@gmail.com


Мінічерезшкірна нефролітотрипсія: ультразвуковий чи рентгенологічний контроль?
Журавчак Р.А., Дячук М.Д., Журавчак А.З.
Автор для листування: Журавчак Андрій Зіновійович – к.мед.н., провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ, Україна; e-mail: zhuravchak67@gmail.com


Роль базисної фармакотерапії у профілактиці пізніх несприятливих подій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця після планового шунтування вінцевих артерій
Єпанчінцева О.А., Жарінов О.Й., Шклянка І.В., Міхалєв К.О., Тодуров Б.М.
Автор для листування: Міхалєв Кирило Олексійович – к.мед.н., старший науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ, Україна; e-mail: mihalevk@gmail.com


Особливості динаміки інгібітора активатора плазміногену 1 типу у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу
Мінухіна Д.В., Заїкіна Т.С., Ринчак П.І.
Автор для листування: Мінухіна Діана Валеріївна – PhD, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої, Харківський національний медичний університет, Харків, Україна; e-mail: minukhinadv@ukr.net


Поширеність коморбідних захворювань у військовослужбовців, хворих на ішемічну хворобу серця, які перенесли інфаркт міокарда
Соколюк А.К., Ткачук І.М.
Автор для листування: Соколюк Анастасія Костянтинівна – старший викладач кафедри військової загальної практики-сімейної медицини, підполковник медичної служби, Українська військово-медична академія, Київ, Україна; e-mail: sokoluk0108@ukr.net


Причини летальності у пацієнтів з краніо-скелетною травмою
Танасієнко П.В., Межиєв А.У.
Автор для листування: Межиєв Акраман Умарович – ортопед-травматолог, КНП «Одеська міська клінічна лікарня № 11», Одеса, Україна; e-mail: akraman95@gmail.com


Організація діагностики та хірургічного лікування гіперпаратиреозу
Ткаченко Р.П.
Автор для листування: Ткаченко Римма Петрівна – к.мед.н., науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ, Україна; e-mail: rimmatkachenko@i.ua


Інформативність візуальної діагностики у пацієнток з міомою матки в періопераційному періоді
Хабрат А.Б., Литвак О.О., Лисенко Б.М.
Автор для листування: Литвак Олена Олегівна – д.мед.н., провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ, Україна; e-mail: 0506902242@ukr.net


Сyclic adenosine monophosphate level and functional state of red blood cells in patients with coronary heart disease and heart failure
Chursina T.Ya., Mikhaliev K.O.
Corresponding author: Kyrylo O. Mikhaliev – PhD, Senior Scientist, Scientific Department of Internal Medicine, State Institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kyiv, Ukraine; e-mail: mihalevk@gmail.com


Results of research of personal hygiene products for suitability for special processing in zones of chemical, radioactive contamination and in combat conditions
Kurdil N.V., Khudaikulova O.O., Palamar B.I., Yushchenko O.V., Ustinova L.A., Zulfigarov A.O., Havrylko Y.V., Bohaienko V.L.
Corresponding author: Natalia V. Kurdil – PhD, Executive Director of L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine; e-mail: kurdil_nv@ukr.net